Народна Библиотека Петко Р. Славейков

гр. Велико Търново

Краезнание

Сектор „Краезнание” приема за своя мисия популяризирането на град Велико Търново и Великотърновския край, чрез различни форми и прояви, участвайки и отбелязвайки актуални събития, дати, годишнини и теми от национално и местно значение.

Бележити дати и събития от историята на регион Велико Търново

Събитиен календар

На 28 и 29 март библиотечните специалисти от отдел „Справочно-библиографски и краезнание” взеха участие в годишната работна среща на краеведско обединение „Мизия”.

Прочетете още

Veliko-Tarnovo-old-cards

Преди 145 г. 9/22 март 1879 г. за първи път се празнува, като Ден на Велико Търново и празник на Търновския гарнизон. Празникът е възстановен на 22 март 1984 г.

Старостоличани първи в България приемат един ден от годината за свой празник, за ден, в който всички живеят с мисълта за величието и славата на родния град. В литературен журнал „Правда” от 1879 г., списван от Недю Жеков, се срещат първите сведения за честването на 22 март, като празник на Велико Търново. В статията „Едно духовно тържество” се описва големият празник на търновското гражданство в храма „Св. Четиридесет мъченици”, състоял се на 9 март (стар стил). На отслужената божествена литургия присъстват императорският комисар княз Дондуков - Корсаков, войската, висши чиновници и духовници, народни представители от провеждащото се по това време в града Учредително събрание и много граждани. За първи път след петвековното робство не само търновци, но и цялото народно представителство, засвидетелстват почит към нашето минало. От тогава до 1944 г. денят на Светите четиридесет мъченици ежегодно се празнува като ден на Търново и празник на търновския гарнизон.veliko tarnovo cards

През годините всяко честване започвало обикновено към 9 ч. сутринта с тържествен парад на частите на Търновския гарнизон, начело с военната духова музика. В парада трепетно участвала и учащата се младеж, като традиционно в челните колони се носели портретите на търновските благодетели. Това са търновските дарители, дали средства за построяването на училища, библиотеки, читалища, болници, църкви, допринесли за духовното развитие на старопрестолния град. Кметът на града поздравявал с празника воините от Търновския гарнизон и цялото гражданство. Събраното множество се отправяло към паметника на участниците във Велчовата завера. Сказки за великото дело на благодетелите изнасяли известни търновски дейци на културата. Рецитирали се стихове, пеели се песни, посветени на великия Търновград.

В Общински вестник „Велико Търново” от 20 март 1934 г. четем: „Тоя ден би трябвало да стане ден на българския дух…, би трябвало да стане празник не само на търновци, а и на всички българи. От цяла България би трябвало да се стекат тука, да оживят миналото в душата си и пред колоните на Омуртаг и Йоана Асена, и при гробниците на българските царе да почувстват, че старината живее своя духовен живот, че България има своя хилядолетна история. Да направим тоя празник ден на българския дух.”

След 1944 г. празникът не е честван като ден на Велико Търново. За възстановяването му имат заслуга будните жители на квартал „Асенов”, които през 1970 г. го празнуват в църквата „Св. Четиридесет мъченици”. През 1984 г. тяхната идея е подкрепена от великотърновската общественост, която и до днес наследява традицията този ден да е определен единствено на неповторимото Велико Търново.

Използвани източници:

Митова-Ганева, Катя. Велико Търново - непознато, любопитно и обичано / Катя Митова-Ганева. - Велико Търново : Фабер, 2008. - 200 с

Митова-Ганева, Катя. Спомен за Търново : Страници от следосвобожденската история на града / Катя Митова - Генова. - Велико Търново : Фабер, 2009. - 528 с

Общински вестник Велико Търново, № 24, 20 март 1934 г.

Прочетете още

Nikola-Bakardjiev

На 21 март се навършват 70 години от смъртта на генерал Никола Бакърджиев – военен деец, генерал от пехотата.

Роден на 26 септември 1881 г. в Търново. Никола Петков Бакърджиев завършва военно училище в София през 1901 г. и Генералщабна академия в Торино, Италия през 1907 г. На 1 януари 1901 г. е произведен в чин подпоручик, а на 15 октомври 1908 г. в чин капитан. Служи първоначално в кавалерията, след това е командир на батарея в артилерийски полк.

През 1907 г. е прикомандирован към Щаба на армията. Последователно е назначен за старши адютант на 1-ва бригада на 7-а пехотна рилска дивизия (1908); помощник-началник на секция за военни съобщения при Щаба на армията (1909); преподавател във военното училище (1909-1910); началник секция за военни съобщения при Щаба на армията (1911); началник на строева секция при организационно-строевото отделение (1912).

През Балканската война 1912-1913 г. е помощник-началник на оперативна секция при Щаба на действащата армия. На 5 август 1913 г. е произведен в чин майор. По време на Първата световна война 1915-1918 г. е началник на оперативна секция в Щаба на действаща армия и командир на дружина в 1-ви пехотен софийски полк, с който участва във войната с Румъния. На 16 март 1917 г. е повишен в чин подполковник.

След войната с чин полковник е назначен за началник отделение и председател на Военноисторическата комисия при Щаба на войската, командир на 2-ри пехотен тракийски полк през 1925 г. На 6 май 1926 г. е произведен в чин генерал-майор.

От 1929-1931 г. е военен министър. На 16 май 1934 г. в произведен в чин генерал от пехотата и уволнен от армията.

Награден е с военния орден „За храброст” III степен, 2 кл., IV степен, 1 и 2 кл.; Орден „Св. Александър” V степен с мечове; същия орден II без мечове; Народен орден „За военна заслуга” V степен на военна лента и същия орден I степен на обикновена лента.

Умира на 21 март 1954 г. в София.

Използвана литература:

Генeрал от пехотата Никола Петков Бакърджиев (сн. 94) : Командване на българската войска през Първата световна война (1915-1918). // Недев, Светлозар. Командването на българската войска през войните за национално обединение 1885, 1912, 1913, 1915, 1918 : Справочник / Светлозар Недев. – София : Военно издателство Св. Георги Победоносец, 1993, с. 141.

Бакърджиев, Михаил. Уникален дневник на генерал Никола Бакърджие от военното училище в София през 90-те години на XIX век. // Военноисторически сборник, № 5, 1994, с. 64-82.

Бакърджиев, Никола Петров : [1881-1954]. // България : Голяма енциклопедия : Том 1 / Гл. ред. Васил Гюзелев. – София : Б. изд., 2011, с.157.

Прочетете още

Veliko-Tarnovo

Краеведската дейност на библиотеката през 20-те и 30-те години на XX век е едва в началото. Първоначалният ѝ справочен апарат е създаден през пролетта на 1923 г. от ученици от Търновската мъжка гимназия: „Ние, няколко ученици, почнахме да пишем „каталози”, защото тогава нямаше фиши като сегашните, а под диктовката на Моско Москов записвахме в тетрадки, голям формат, името на автора, заглавието на книгата и библиотечния ѝ знак”.

По време на управлението на директора Пенчо Крусев в библиотеката се провеждат активни дарителски акции, организира се целият ѝ справочен апарат, поставя се началото на краеведската картотека. Описани са 20 000 публикации за Велико Търново, подредени по специално изготвена за случая от Пенчо Крусев класификационна схема с над 630 деления. Тази картотека е първата краеведска картотека в България, която се съхранява и до днес в библиотеката.

Обект на краеведската дейност е издирването и събирането на книги, вестници и списания, издавани или печатани в града от времето преди създаването на библиотеката. Издирването включва издания, отнасящи се по съдържание за Велико Търново, а също и ръкописи и старопечатни книги, материали от местни автори и др. Източници на краеведски проучвания е ценната ръкописна колекция, която библиотеката притежава, благодарение на подетата инициатива от първите ѝ директори.

Към днешна дата отдел „Краезнание” е обособен в структурата на отдел „Справочно-библиографски”.

Приоритет на библиотечните специалисти в отдела е издирването, събирането, обработването и предоставянето на коректна и пълна информация за Велико Търново и Великотърновския край – в сферата на обществено-политическия и икономически живот, история, наука, култура, образование, биографични материали, изкуство, спорт и др.

Отделът съхранява краеведска литература, с над 2500 заглавия на книги, разпределени към всички отрасли на знанието. Издирената и събрана информация е от периода на Възраждането до наши дни. Изградени са краеведски каталог и краеведска картотека. Краеведската литература и местен периодичен печат са включени в електронния каталог на библиотеката. За улеснение на читатели и ползватели е предоставена и електронна краеведска картотека в сайта на библиотеката. Отделът поддържа краеведски колекции в Дигитална културна съкровищница „Север +”.

Сектор „Краезнание” разполага със забележителна колекция от картички, свързани с обекти или събития от Великотърновския край. Сбирка от календарчета и пощенски пликове, с цветни и черно-бели изображения с поставен първодневен печат върху тях. Нетрадиционна колекция представлява сбирката от значки. Към тях е включена филателната колекция „Велико Търново във филателията. 1879-1987 г.” Тя съдържа над 100 пощенски марки.

Разполага с добре развита справочна литература, спомагаща информационното търсене на читатели и ползватели на библиотеката. Актуализира, поддържа и обогатява краеведска електронна база от информационни данни.

В отделът се извършват устни и писмени библиографски справки по зададена тема или информационно търсене. Писмени библиографски справки се изготвят срещу заплащане. Устни справки могат да се заявят по телефона, на e-mail адрес или на място в библиотеката.

Бибиотечните специалисти изготвят библиографски указатели, биобиблиографии, участват активно в издаването на краеведски сборници, юбилейни вестници, дипляни, и брошури.

Сектор „Краезнание” приема за своя мисия популяризирането на град Велико Търново и Великотърновския край, чрез различни форми и прояви, участвайки и отбелязвайки актуални събития, дати, годишнини и теми от национално и местно значение.

Прочетете още

Препоръчани Книги

Smart predi rojdestvo

Смърт преди Рождество

 • Автор: Светла Андреева
 • Език: български
 • Издателство: Фабер
 • ISBN: 978-619-001686
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 94

„Разказите в новата книга на Светла Андреева са сходни и обединени от дознателя Драголюб Михайлов.

Прочетете още

Несвършващо време

 • Автор: Петър Стоянович
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953691
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: твърда
 • Страници: 392

„Несвършващо време" от Петър Стоянович са спомени без утежняване на паметта. 

Прочетете още

Да хванеш гората

 • Автор: Галя Щърбева
 • Език: български
 • Издателство: Елпи-02
 • ISBN: 9786199003626
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 176

30 от най-вдъхновяващите истории и идеи за пътешествия от предаването „Да хванеш гората“

Прочетете още

istorii-ot-rachniya-bagazh

Истории от ръчния багаж

 • Автор: Георги Милков
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953493
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 520

В „Истории от ръчния багаж“ Георги Милков описва срещи, места и събития, накарали го да се превърне в усърден колекционер на преживявания.

Прочетете още

Рана

 • Автор: Захари Карабашлиев
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542844808
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 328

Какво е саможертвата? Да загинеш на бойното поле в името на отечеството или да спасиш живота на едно дете?

Прочетете още

Вижте всички препоръчани книги

Годишни Конкурси

„/Не/разкритият случай”

Националният конкурс за написването на криминален разказ под общия надслов „/Не/разкритият случай” стартира през 2021 г. Състезанието се провежда в рамките на един или два месеца, по традиция през есенния сезон на дадената календарна година.

Прочетете още

Лятна кампания „Ела в библиотеката”

Лятната кампания „Ела в библиотеката” е инициатива, идейно създадена с цел да провокира учениците от I до XII клас от град Велико Търново, които са читатели на РБ „Петко Р. Славейков”, да четат все повече книги през лятната ваканция.

Прочетете още

„Моят роден град”

С най-дълга и успешна реализация е ежегодният конкурс „Моят роден град”. Неговото първо издание е през 2000 година и оттогава се е превърнал в любим и разпознаваем за участниците от града и областта.

Прочетете още

Фоайе на книгата с автограф

ПРОГРАМА "ФОАЙЕ НА КНИГАТА С АВТОГРАФ" 2024

 

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново през последните десет години утвърди една изключително престижна културна проява, каквато е „Фоайе на книгата с автограф“. Философията на този форум е свързана с популяризиране на българската печатна книжна продукция не само от региона, но и в национален план.

Прочетете още

Последни новини

Дарение от Полския институт в София

На 06 юни директорът на Полския институт в София г-н Карол Желински посети Народна библиотека "Петко Р. Славейков" във Велико Търново

Прочетете още

Посещение при колегите в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик

Екипът на РБ "П. Р. Славейков" бе на обмяна на опит в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик.

Прочетете още

Вижте всички новини

Народна Библиотека

Петко Р. Славейков

5000 Велико Търново

ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165

prs@libraryvt.com

Доц. д-р Калина Иванова

Директор

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Д-р Иван Александров

Зам. директор

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Филиал "Бузлуджа"

ул. Деню Чоканов 8

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Централна сграда

ул. Ив. Ботева 2

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Отдел "Изкуство"

ул. Краков 8

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Филиал "Славейче"

ул. Симеон Велики 7

Детски отдел

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Чуждоезиков център "Eagle"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.