Народна Библиотека Петко Р. Славейков

гр. Велико Търново

Начини на плащане

Брой

В брой на всяко работно място за обслужване на читатели в библиотеката

Карта

С кредитна/дебитна карта чрез POS-терминал в централната сграда на библиотеката

Превод

С банков превод по сметка:
IBAN: BG12SOMB91303158858200
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД
ул. Стефан Стамболов 67
Велико Търново
България


Цена на административната услуга „Издаване на регистрационна карта",валидна от датата на издаване до същата дата на следващата година

Ученици до IV клас 2,00 лв.
Ученици от V до XII клас 4,00 лв.
Пенсионери и хора в неравностойно положение 4,00 лв.
Всички останали читатели 6,00 лв.
Месечна читателска карта 2,00 лв.
Дубликат на изгубена читателска карта 1,00 лв.

При регистриране на група от 5 човека всеки заплаща 50% от редовната цена на годишната лична читателска карта. За група се счита и всяко семейство. При регистриране на цялото семейство, всеки член на семейството заплаща 50% от редовната цена за издаването ѝ в зависимост от категорията, в която попада.

Библиотеката запазва правото си за своя сметка да регистрира „Лични читателски карти" по преференциални цени, както и безплатни такива в качеството ѝ на социална, образователна, информационна и културна организация.


Пощенски разноски и обезщетения за събиране на библиотечни материали
от закъснели читатели по чл. 49-53 от „Правилата за обслужване на потребителите на РБ „П. Р. Славейков"

Невръщане на библиотечен документ в определения срок 0,01 лв. за всеки
пресрочен ден
Предупредително писмо по образец Пощ. такса
Второ писмо с обратна разписка Пощ. такса

Цени на услуги, попадащи в обхвата на чл. 52 от ЗОБ

Наименование на услугата Мярка Цена в лв.
1. 1 Писмени библиографски услуги
Чл. 52, ал. 1, т. 1–2 от ЗОБ
1.1.1. Писмена тематична библиографска справка до 20 заглавия 5.00
1.1.2. Писмена тематична библиографска справка 21-50 заглавия 10.00
1.1.3. Писмена тематична библиографска справка над 50 заглавия 20.00
1.1.4. Писмена фактографска справка по определена тема за 1 бр. 15.00
  Забележка: Посочените цени се отнасят за стандартна услуга със срок на изготвяне – 10 работни дни. За експресна услуга (3 работни дни) се добавят 50% към стойността на стандартната справка.
1.1.5. Повторно ползване на вече направена писмена тематична библиографска справка за 1 бр. 50% от
първоначалната цена
1.1.6. Изготвяне на библиография за 1 включено заглавие
(източник)
0.20
1.2. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина –
Чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗОБ
1.2.1. За читатели:
За книги, получени по МЗС
(Междубиблиотечна заемна служба)
и връщането им като пощенска пратка
за 1 заявка 2.00 + тарифата на съответната библиотека
+пощенски разходи
1.2.2. За библиотеки:
За книги, изпратени по МЗС
за 1 заявка 2.00
+пощенски разходи
1.3. Копиране на библиотечни документи –
Чл. 52, ал. 1, т. 5 от ЗОБ
1.3.1. Ксерокопия на оригинали на книжен носител
  До формат А4, едностранно страница 0.10
  До формат А4, двустранно лист 0.15
  До формат А3, едностранно страница 0.20
  До формат А3, двустранно лист 0.30
  Документи, издадени от 1878 до 1944 г., едностранно страница 0.50
  Документи, издадени от 1878 до 1944 г., двустранно лист 1.00
  Документи, издадени преди 1878 г., едностранно страница 1.00
  Документи, издадени преди 1878 г., двустранно лист 2.00
  Забележка: Документите се копират на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката. Цените са за черно копие. За копиране в цвят се прилагат цените от т. 1.3.5.
1.3.2. Дигитализиране на книжни библиотечни документи – оригинали на книжен носител (включва допълнителни операции като обработка на сканирания документ със специализиран софтуер и въвеждане на метаданни за разпознаване на текста )
  До формат А4 изображение / страница 0.20
  Над формат А4
(само в Централна сграда)
изображение / страница 0.50
  Документи, издадени от 1878 до 1944 г. изображение / страница 1.00
  Документи, издадени преди 1878 г. изображение / страница 2.00
  Предоставяне на копие от вече дигитализирани печатни документи изображение / страница 0.05
1.3.3. Дигитализиране на некнижни библиотечни документи (включва допълнителни дейности , свързани с обработка на данните и разпознаване на сканирания некнижен документ )
  Видеокасети формат VHS за започнат час 5.00
  Аудиокасети, магнетофонни ленти за 1 бр. 3.00
  Грамофонни плочи за 1 бр. 5.00
  Аудиокасети, грамофонни плочи, магнетофонни ленти за 1 аудиофрагмент (трак) 1.00
  Филмови (фото) ленти (негатив), диафилми за 1 цяла лента до 36 кадъра 3.00
  Диапозитиви, единични кадри от ленти за 1 бр. 0.50
1.3.4. Запис на информация на електронен носител
  CD/DVD
(консумативът се предоставя от библиотеката)
1 бр. 2.00
  USB flash памет
(не се предоставя от библиотеката)
1 бр. 1.00
1.3.5. Разпечатване на принтер
  Черно
  До формат А4, едностранно страница 0.20
  До формат А4, двустранно лист 0.40
  До формат А3, едностранно страница 0.40
  До формат А3, двустранно лист 0.80
  Цветно – до 50% запълване
  До формат А4, едностранно страница 1.00
  До формат А4, двустранно лист 2.00
  До формат А3, едностранно страница 2.00
  До формат А3, двустранно лист 4.00
  Цветно – над 50% запълване
  До формат А4, едностранно страница 2.00
  До формат А4, двустранно лист 4.00
  До формат А3, едностранно страница 4.00
  До формат А3, двустранно лист 8.00
  Забележка: Документите се разпечатват на лазерен принтер на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката
1.4. Изготвяне и публикуване на издания –
Чл. 52, ал. 1, т. 6 от ЗОБ
1.4.1. Набиране на компютър на гладък текст на български език страница 1.50
1.4.2. Набиране на компютър на текст на български език с таблици, формули, диаграми страница 2.50
1.4.3. Набиране на компютър на текст на чужд език страница 2.50
1.4.4. Страниране на гладък текст на български език страница 1.00
1.4.5. Страниране на текст на български език с таблици, формули, диаграми страница 2.00
1.4.6. Страниране на текст на чужд език страница 2.00
1.4.7. Позициониране / оразмеряване на изображения (не включва сканиране и обработка) за 1 бр. 0.20
1.4.8. Библиографска редакция на списък (библиография, използвана литература, бележки) за 1 описание 0.30
1.4.9. Изготвяне на макет за корица за 1 бр. 20.00
  Забележка: От т. 1.4.1. до т. 1.4.6. понятието страница означава започнат блок от 1800 символа, вкл. интервалите. Цената за страниране включва една черно-бяла разпечатка и едно нанасяне на коректури.

Цени на други услуги, не попадащи в обхвата на чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от ЗОБ

Наименование на услугата Мярка Цена в лв.
2.1 Изготвяне на презентационни материали с проект на заявителя
(цената не включва сканиране и печат)
2.1.1. Изготвяне на печатни материали
  Покана компютърен макет 3.00
  Плакат до формат А3 компютърен макет 5.00
  Дипляна / флаер до формат А4 компютърен макет 10.00
  Брошура (до 16 страници) компютърен макет 20.00
  Изложба табла до 70х50 см компютърен макет 10.00
  Изложба табла до 90х105 см компютърен макет 15.00
2.1.2. Изготвяне на електронни материали
  Презентация за 1 слайд 2.00
  Филм (всякакъв вид създадена под формата на видеоклип продукция с техника и физическо участие на служител на библиотеката) за 1 бр. за всеки записан час 50.00
2.2. Подвързване с пластмасов гребен
(цената включва корици)
  До 100 листа за 1 бр. 2.00
  До 300 листа за 1 бр. 3.00
  До 500 листа за 1 бр. 4.00
2.3. Ламиниране (двустранно, термофолио 80 μm)
  До формат А4 за 1 бр. 0.60
  Формат А3 за 1 бр. 1.00
2.4. Използване на техника за озвучаване и мултимедийни презентации (с техниката оперира служител на библиотеката) започнат блок от 4 часа 100.00

 

1 Съгласно Заповед N 5/01.03.2021г., в сила от 01.03.2021 г.

2 Съгласно Заповед N 4/01.03.2021г., в сила от01.03.2021 г.

Препоръчани Книги

Войната на верите

 • Автор: Людмила Филипова
 • Език: български
 • Издателство: Enthusiast
 • ISBN: 9786191645473
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 416

1393 г. Търновград. Баязид Светкавицата е повел войските си към последната крепост на Второто българско царство. А цар Иван Шишман бяга, оставяйки защитата на града в ръцете на обичан от народа духовник. 1443 г. Южна Франция.

Прочетете още

Как да бъдеш щастлив

 • Автор: Ариан Шерин , Дейвид Конрад
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542845874
 • Година на издаване: 2024
 • Корица: меки
 • Страници: 256

Щастието… Всички го преследваме неуморно, но то има лошия навик да ни се изплъзва ловко и подло като змиорка, намазана с олио.

Прочетете още

Желязната дъщеря (Железните феи 2)

 • Автор: Джули Кагава
 • Език: български
 • Издателство: Пробук
 • ISBN: 9786197733068
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 480

Скиптърът на сезоните е откраднат, Зимен принц е убит, а единственият жив свидетел е Меган. Истината трябва да излезе наяве, но щом попада в плен на Зимните фей, Меган осъзнава истинското значение на думите на нейният любим Аш.

Прочетете още

Кралството на страховитите (Кралството на прокълнатите 3)

 • Автор: Кери Манискалко
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542844457
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 440

Емилия беше готова на всичко, за да намери убиеца на сестра си Витория. Дори да продаде душата си и да приеме да живее в Ада.

Прочетете още

Емоциите

 • Автор: Ленард Млодинов
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542845010
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 264

Нашите емоции ни отвеждат до дълбините на мъката и висините на радостта. Те са доминиращият двигател зад изборите и постъпките ни, причината да формулираме и постигаме целите си.

Прочетете още

Вижте всички препоръчани книги

Годишни Конкурси

„/Не/разкритият случай”

Националният конкурс за написването на криминален разказ под общия надслов „/Не/разкритият случай” стартира през 2021 г. Състезанието се провежда в рамките на един или два месеца, по традиция през есенния сезон на дадената календарна година.

Прочетете още

Лятна кампания „Ела в библиотеката”

Лятната кампания „Ела в библиотеката” е инициатива, идейно създадена с цел да провокира учениците от I до XII клас от град Велико Търново, които са читатели на РБ „Петко Р. Славейков”, да четат все повече книги през лятната ваканция.

Прочетете още

„Моят роден град”

С най-дълга и успешна реализация е ежегодният конкурс „Моят роден град”. Неговото първо издание е през 2000 година и оттогава се е превърнал в любим и разпознаваем за участниците от града и областта.

Прочетете още

Фоайе на книгата с автограф

ПРОГРАМА "ФОАЙЕ НА КНИГАТА С АВТОГРАФ" 2024

 

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново през последните десет години утвърди една изключително престижна културна проява, каквато е „Фоайе на книгата с автограф“. Философията на този форум е свързана с популяризиране на българската печатна книжна продукция не само от региона, но и в национален план.

Прочетете още

Последни новини

Ролята на библиотекаря в дигиталната ера (чрез опита на Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ - Велико Търново, в реализирането на проекти с европейско финансиране)

Статия на доц. д-р Калина Иванова в сп. Везни за проектната дейност на библиотеката 

Прочетете още

Отиде си Луизина Савкова -началник отдел Регионални дейности към Министерство на културата

С дълбока скръб съобщаваме, че ни напусна Луизина Савкова, началник отдел „Регионални дейности“ в Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ на Министерство на културата.

Прочетете още

Вижте всички новини

Народна Библиотека

Петко Р. Славейков

5000 Велико Търново

ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165

prs@libraryvt.com

Доц. д-р Калина Иванова

Директор

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Д-р Иван Александров

Зам. директор

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Филиал "Бузлуджа"

ул. Деню Чоканов 8

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Централна сграда

ул. Ив. Ботева 2

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Отдел "Изкуство"

ул. Краков 8

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Филиал "Славейче"

ул. Симеон Велики 7

Детски отдел

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Чуждоезиков център "Eagle"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.