Народна Библиотека Петко Р. Славейков

гр. Велико Търново

Попитай библиотекаря

За библиотеката

 1. Ръкописи – 21 броя. Най-старият ръкопис е постен Триод от 60-те години на XIV век. Паметникът съдържа 254 листа, които са реставрирани в Лабораторията за консервация и реставрация в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. От втората половина на XIII и началото XIV в. датира и богослужебното Четвероевангелие с месецослов, което включва 220 страници уставно писмо. Повече за славянските ръкописи притежание на библиотеката

 2. Старопечатни книги и периодични издания 1806-1878 г. – 637 са уникалните заглавия, с които се гордее библиотеката, а томовете са почти два пъти повече (общо 1210 т.), тъй като има екземплярност на много от произведенията. Сред най-ценните старини е първата българска старопечатна книга „Неделник”-ът на новобългарски език, отпечатан в гр. Римник, Румъния през 1806 г. Първият български учебник, предназначен за новото българско училище „Буквар с различни поучения” на д-р Петър Берон, излязъл през 1824 г. в Брашов. По-голяма част от книгите в колекцията са на църковно-славянска тематика. Това са различни богослужебни издания, като сред тях преобладават Вехтия завет, Библии, различни требници, неделници, календари на църковнославянски език. Тук са и изданията на нашия патрон Петко Славейков – песнопойки, буквари, първата готварската книга и др. художествени произведения. Старопечатният фонд се съхранява на специален режим и се ползва само в читалнята на библиотеката. Голяма част от този фонд е дигитализиран и може да се намери в Дигитална културна съкровищница Север+.

 3. Редки и ценни книги след 1878 г. – колекция, в която влизат фототипни и уникални по своето съдържание издания с богато полиграфическо оформление, с художествената стойност на подвързията, библиофилски издания, както и с наличието на ценни автографи, приписки, екслибриси и пр.

 4. Лична колекция краеведски книги на проф. Марин Александров Ковачев – Най-значимата изява в областта на краеведската дейност на библиотеките у нас до края на Втората световна война, принадлежи на Велико Търново. През 30-те години на XX век, директорът на Народната библиотека в града Пенчо Крусев организира преглеждането на българската книжовна продукция от основаването на библиотеката през 1921 г. до 1935 г. в резултат, на което са описани около 20 000 публикации за Велико Търново, подредени по една изготвена специално за случая от него класификационна схема с над 630 деления. Тази картотека е първата краеведска картотека в България, а класификационната схема е единствена и до днес наша българска схема за краеведски нужди. Наследник на делото на Пенчо Крусев е проф. Марин Ковачев - учен, краевед, университетски преподавател. Председател и редактор на единственото краеведско списание у нас “Архив за поселищни проучвания”. От 1998 г. председател на Съюза на краеведите в България. Като такъв той събира книги с краеведска тематика на краеведи от цялата страна. По-късно подарява сбирката на Регионална библиотека "Петко Р. Славейков". Сбирката съдържа 98 тома, голяма част от тях с автограф от автора. Колекцията се намира в Централната сграда на библиотеката. Списък с книгите може да видите ТУК

 5. Колекция Есперанто – от края на 2023 г. благодарение на партньорството с „Български есперантски съюз” – гр. София се положиха основите на най-новата колекция на библиотеката. Тя включва 38 заглавия - книги от български автори, преведени на есперанто и учебни помагала, които ще са в помощ на клуб „Verdaj steletoj” основан към Детски отдел при БИЦ „Славейче”. Целта е възраждане на изучаването на международния език започнал своята история от гр. Велико Търново.

Прочетете още

Кратка история на РНБ „П. Р. Славейков“

biblioteka veliko tarnovo black white

Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново е създадена първоначално като трето книгохранилище за страната (след Националната библиотека в София и Народната библиотека в Пловдив). Основана е през 1889 г. като първата публична библиотека в гр. Велико Търново със свой устав и правилник на базата на „Устав на дружество Развитие“ и Правилник към него, в който са регламентирани въпроси по издръжката, избора на ръководство, закупуване, използване и поддържане на книжния фонд. За основно ядро на книжовния фонд служат книгите от великотърновската община и мъжката гимназия „Св. Кирил“. Закупувана е художествена и научнопопулярна литература, печатана предимно от местните издателства и печатници. След узаконяването на библиотеката на 11 юли 1920 г. тя започва да получава по един безплатен депозитен екземпляр от цялата българска печатна индустрия. Заедно с частични дарения, това са единстените постъпления до 9 септември 1944 г.

history veliko tarnovo library 2

На 15 август 1922 г. в зданието на ефорията „Ангел Попов“ се открива третата в България Народна библиотека във Велико Търново. За директор е назначен Моско Москов – археолог, литературен критик, историк, езиковед, реализира се професионално като учител, библиотекар, туристически деятел и общественик. През целия период, в който е директор на библиотеката, той работи всеотдайно за издигането й като стабилна културна институция. През ноември същата година се открива и читалня в библиотеката.

Mosko Moskov

След напускането на Моско Москов през 1932 г., за малко време длъжността командирован директор заемат Димитър Цончев и Асен Христов. На 27 юли 1933 г. за „пръв на постоянна служба библиотекар“ (директор) е назначен Пенчо Крусев. Той изработва първата в страната краеведска картотека, включваща около 20 000 ръкописни фиша с публикации за Велико Търново. По негово време започва строителството на библиотечна сграда и излиза от печат „Първи годишник на Народна библиотека във Велико Търново. Отчет за 1941 г. и история на библиотеката 1922 – 1942 г.“ През август 1944 г. на 57 години и след 11 години като директор на библиотеката, Пенчо Крусев умира. Новият директор, Иван Пенчев, въвежда свободния достъп до фондовете на градските читалищни библиотеки.

 През 1954 г. библиотеката се премества в нова сграда – единствена в страната строена специално за нуждите на библиотека сграда със седеметажно книгохранилище. Обособяват се Заемна за възрастни, Детски отдел, Регистрация, Обработка и каталози, Справочен и методичен отдел.

 На 20 март 1958 г. се одобрява наименуването на библиотеката в Окръжна библиотека – „Петко Рачев Славейков“. По време на управлението на директор Вълчо Сариев е обособен отдел „Изкуство“.

P R Slaveykov

През 1971 г. библиотеката е наградена с орден „Кирил и Методий“ I-ва степен по случай 50 години от създаването й, представен е юбилейният сборник „Петдесет години в служба на народа“. През 1974 г. за директор е назначена Диана Султова, като през нейното управление библиотеката развива активна международна дейност.

През януари 1988 г. за директор е назначен Димо Минчев. По време на неговото управление, на 20 май 1994 г., се открива нов филиал в кв. „Бузлуджа“ със заемна и читалня за възрастни, детски отдел със занималня и фондохранилище, където са пренесени за съхранение депозитната художествена литература след 1944 г. и всички чужди вестници и списания. През ноември 1989 г. във връзка с честването на 100 години от основаването на първата държавна библиотека във В. Търново, пред входа на библиотеката е открит барелеф на П. Р. Славейков, дело на скулптора Константин Денев и арх. Лъчезар Лалев.

След проведен конкурс за директор на библиотеката на 16 август 2000 г., длъжността заема Иван Александров. Калина Иванова е назначена за заместник-директор. Важен приоритет на ръководството на библиотеката става обновяването на компютърните системи и активното използване на информационните технологии в текущата работа.

Народна библиотека „П. Р. Славейков“ е методичен център за 150 обществени библиотеки на територията на област Велико Търново. Днес библиотеката притежава универсален фонд от 600 000 тома литература на книжни и цифрови носители, с които обслужва годишно 10 000 читатели, участва в международни културни образователни програми и проекти, сътрудничи на обществени организации и сдружения и кореспондира с водещи обществени библиотеки.


 Използвана литература:

Иванова, Калина. История и съвременност на великотърновската народна библиотека „П. Р. Славейков“. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2014.
Иванова, Калина. От първите стъпки до днес : Хроника на Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2013.
Народна библиотека „П. Р. Славейков“ Велико Търново / Състав. Калина Иванова. – В. Търново.
Александров, Иван. Култура и памет : 120 г. от създаването на Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – В. Търново. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2010.
Пътеводител на Окръжна библиотека „П. Р. Славейков“ – В. Търново. – В. Търново, 1968.

Прочетете още

Препоръчани Книги

Smart predi rojdestvo

Смърт преди Рождество

 • Автор: Светла Андреева
 • Език: български
 • Издателство: Фабер
 • ISBN: 978-619-001686
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 94

„Разказите в новата книга на Светла Андреева са сходни и обединени от дознателя Драголюб Михайлов.

Прочетете още

Несвършващо време

 • Автор: Петър Стоянович
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953691
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: твърда
 • Страници: 392

„Несвършващо време" от Петър Стоянович са спомени без утежняване на паметта. 

Прочетете още

Да хванеш гората

 • Автор: Галя Щърбева
 • Език: български
 • Издателство: Елпи-02
 • ISBN: 9786199003626
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 176

30 от най-вдъхновяващите истории и идеи за пътешествия от предаването „Да хванеш гората“

Прочетете още

istorii-ot-rachniya-bagazh

Истории от ръчния багаж

 • Автор: Георги Милков
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953493
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 520

В „Истории от ръчния багаж“ Георги Милков описва срещи, места и събития, накарали го да се превърне в усърден колекционер на преживявания.

Прочетете още

Рана

 • Автор: Захари Карабашлиев
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542844808
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 328

Какво е саможертвата? Да загинеш на бойното поле в името на отечеството или да спасиш живота на едно дете?

Прочетете още

Вижте всички препоръчани книги

Годишни Конкурси

Лятна кампания „Ела в библиотеката”

Лятната кампания „Ела в библиотеката” е инициатива, идейно създадена с цел да провокира учениците от I до XII клас от град Велико Търново, които са читатели на РБ „Петко Р. Славейков”, да четат все повече книги през лятната ваканция.

Прочетете още

„/Не/разкритият случай”

Националният конкурс за написването на криминален разказ под общия надслов „/Не/разкритият случай” стартира през 2021 г. Състезанието се провежда в рамките на един или два месеца, по традиция през есенния сезон на дадената календарна година.

Прочетете още

„Моят роден град”

С най-дълга и успешна реализация е ежегодният конкурс „Моят роден град”. Неговото първо издание е през 2000 година и оттогава се е превърнал в любим и разпознаваем за участниците от града и областта.

Прочетете още

Фоайе на книгата с автограф

ПРОГРАМА "ФОАЙЕ НА КНИГАТА С АВТОГРАФ" 2024

 

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново през последните десет години утвърди една изключително престижна културна проява, каквато е „Фоайе на книгата с автограф“. Философията на този форум е свързана с популяризиране на българската печатна книжна продукция не само от региона, но и в национален план.

Прочетете още

Последни новини

Посещение при колегите в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик

Екипът на РБ "П. Р. Славейков" бе на обмяна на опит в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик.

Прочетете още

Национална библиотечна седмица 2024

Библиотеките - по- нужни от всякога

Прочетете още

Вижте всички новини

Народна Библиотека

Петко Р. Славейков

5000 Велико Търново

ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165

prs@libraryvt.com

Доц. д-р Калина Иванова

Директор

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Д-р Иван Александров

Зам. директор

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Филиал "Бузлуджа"

ул. Деню Чоканов 8

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Централна сграда

ул. Ив. Ботева 2

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Отдел "Изкуство"

ул. Краков 8

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Филиал "Славейче"

ул. Симеон Велики 7

Детски отдел

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Чуждоезиков център "Eagle"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.