Народна Библиотека Петко Р. Славейков

гр. Велико Търново

 • Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 130 г. от учредяването на първата обществена библиотека във Велико Търново, на темата за прилагането на библиотечното законодателство, авторското право и на 70 г. от рождението на проф. д-р Елена Георгиева, една от основателите на катедра „Библиотекознание“
 • Велико Търново, 14-15 ноември 2019 г.
 • Съставители: доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2020
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Авторскоправна институционална политика, Проф. дн Таня Тодорова УниБИТ, , ,
  • Съпоставяне на подбора на всички видове материали в процеса на дигитализация в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Соня Сукович, Славица Младенович Народна библиотека „Стефан Сремац“, Ниш, Сърбия, , ,
  • Обща оценка на законодателството на публичните библиотеки в Турция, Доц. д-р Ахмет Алтай Университет в Бартън, Турция Сезер Нихат, докторант УниБИТ, , ,
  • Книга и авторско право – между традицията и глобалния свят, Проф. д-р Лъчезар Георгиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Авторските права и тяхната роля при обучението на учениците в училище и библиотеката на гимназията, Стефан Стефанов ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Концепции за развитие на интелектуалната собственост в Аржентина, Гл. ас. д-р Стела Георгиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Авторското право и дигитализирането на библиотечните фондове – предизвикателства и възможни решения, Гл. ас. д-р Мариела Димитрова-Гализова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Компаративистичен модел на триадата „Електронна библиотека – четене – комуникации”, Проф. дпн Александра Куманова, Ас. д-р Николай Василев УниБИТ Мирослава Траянова УНСС, , ,
  • Дигиталните колекции като форма за организиране на електронно съдържание: практиката на Президентската библиотека, Д-р Мария Стегаева Президентска библиотека „Борис Елцин“, Санкт-Петербург, Русия, , ,
  • Библиотеката като форма на институционализация на паметта, Дфн Татяна Маркова Библиотека РАН, Санкт Петербург, Русия, , ,
  • Българска библиография в произведенията на д-р И. В. Гудовщикова, Доц. д-р Нина Пономарьова Библиотека РАН, Санкт Петербург, Русия, , ,
  • Е-платформата като комуникационен и образователен интерактивен канал, Проф. дфн Иванка Янкова, Доц. д-р Силвия Станчева, Доц. д-р Румелина Василева УниБИТ, , ,
  • Мобилните библиотеки в 21 век, Доц. д-р Лилия Лозанова Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, , ,
  • Дигиталният път на хартията днес, Илиана Вакрилова, докторант УниБИТ, , ,
  • Кой и как представя България пред света (пропагандни книгоиздателски начинания от ХХ век), Ас. Николай Поппетров Институт за исторически изследвания, БАН, , ,
  • Стандарти и терминология в сферата на консервацията и реставрацията на документално наследство, Д-р инж. Искра Цветанска УниБИТ, , ,
  • Захари Стоянов в специалните колекции на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Валерия Йорданова, Ренета Константинова Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, , ,
  • Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, Геновева Генчева, Силва Василева, Христина Везирева Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, , ,
  • Послания на времето. Академик Михаил Арнаудов – познат и неизвестен, Ренета Константинова Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, , ,
  • Кратка характеристика и структура на читалищна мрежа – исторически аспекти и съвременност, Доц. д-р Венцислав Велев Министерство на културата, УниБИТ, , ,
  • Забравени старобългарски ръкописи (от Молдова до Плаково), Проф. дфн Димитър Кенанов Велико Търново, , ,
  • Три библиотечни правилника от миналото и поуките от тях, Доц. д-р Евгения Русинова УниБИТ, , ,
  • Книгоиздателски тенденции в години на преход (1944–1948), Маргарет Поппетрова, докторант Софийски университет “Св. Климент Охридски”, , ,
  • Тенденции и проблемни полета в книгоиздаването и книгоразпространението, Ас. д-р Стефка Чернева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Персонални библиографски указатели, съставени в Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново в началото на 21 век, Доц. д-р Александър Ковачев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Изследване на модели за възприемане на технологията при избор на система за управление на обучението, Проф. дфн Иванка Янкова, Йоана Димитрова, докторант УниБИТ, , ,
  • Ролята на интерактивните методи за развитие на критическото мислене на учениците от началното училище в условията на приобщаващо образование, Гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • За мястото и ролята на приказките в овладяването на българския език като втори от 5–6 годишни деца – съвременни акценти, Д-р Вехбие Балиева Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Велико Търново, , ,
  • Отпадането от училище и защо мерките не сработват (Роля на учителите в превенция на отпадането – oпитът на Германия), Марияна Георгиева, докторант Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Въвеждане на електронно обучение в предприятието, Йоана Димитрова, докторант УниБИТ, , ,
  • Електронни ресурси за деца в българското интернет пространство, Гл. ас. д-р Калина Минчева Деница Младенова, докторант УниБИТ, , ,
  • Професионалната квалификация и още нещо…, Деница Димитровa, докторант УниБИТ, , ,
  • Финландските библиотеки – потребителски ориентирани, мултикултурни средища, Деница Атева Регионална библиотека „Петър Стъпов“, Търговище, , ,
  • Генерал Александър Александрович Пушкин и България, Павлина Владева Велико Търново, , ,
  • Горнооряховската читалищна библиотека в периода 1869–1969 година, Атанас Коев Национален литературен музей Къща музей „Емилиян Станев“, , ,
  • Преводът на лексика от английски на полски и български език по примера на статии в сп. National Geographic. Разлики и средства, Марта Гайенцка, докторант Университет „Мария Кюри Склодовска, Полша, , ,
  • История и памет: Търновският затвор през 1876 г., Доц. д-р Светла Атанасова Регионален исторически музей, Велико Търново, , ,
  • Драматичната съдба на Старозагорската литературна история, Георги Георгиев, докторант УниБИТ, , ,
  • Информационни технологии в областта на туризма и тяхната роля, Ас. д-р Боряна Хаджиева УниБИТ, , ,
  • Основни инструменти на маркетинговия PR в сферата на туризма, Ас. д-р Боряна Хаджиева УниБИТ, , ,
  • Съвременни форми за популяризиране и социализация на културното наследство, Деница Димитрова, докторант УниБИТ, , ,
  • Цели и издателска дейност на Македонския научен институт, Гл. ас. д-р Георги Георгиев Македонски научен институт, , ,
  • Институтът за исторически изследвания при БАН и последните изследвания, отразени в изданията му, Д-р Володя Милачков, Aс. Николай Поппетров Институт за исторически изследвания при БАН, , ,
  • „Цифрово представяне и съхраняване културното наследство от старопечатен фонд и историческия театрален салон на НЧ „Надежда 1869“, Арх. Донка Колева-Радева НЧ „Надежда 1869” – Велико Търново, , ,
  • Библиотеките – културни центрове за информация и вдъхновение, Антонио Перез Морено, Петя Кирилова Испански Културен Център “ESTREYA”, , ,

Препоръчани Книги

Smart predi rojdestvo

Смърт преди Рождество

 • Автор: Светла Андреева
 • Език: български
 • Издателство: Фабер
 • ISBN: 978-619-001686
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 94

„Разказите в новата книга на Светла Андреева са сходни и обединени от дознателя Драголюб Михайлов.

Прочетете още

Несвършващо време

 • Автор: Петър Стоянович
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953691
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: твърда
 • Страници: 392

„Несвършващо време" от Петър Стоянович са спомени без утежняване на паметта. 

Прочетете още

Да хванеш гората

 • Автор: Галя Щърбева
 • Език: български
 • Издателство: Елпи-02
 • ISBN: 9786199003626
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 176

30 от най-вдъхновяващите истории и идеи за пътешествия от предаването „Да хванеш гората“

Прочетете още

istorii-ot-rachniya-bagazh

Истории от ръчния багаж

 • Автор: Георги Милков
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953493
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 520

В „Истории от ръчния багаж“ Георги Милков описва срещи, места и събития, накарали го да се превърне в усърден колекционер на преживявания.

Прочетете още

Рана

 • Автор: Захари Карабашлиев
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542844808
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 328

Какво е саможертвата? Да загинеш на бойното поле в името на отечеството или да спасиш живота на едно дете?

Прочетете още

Вижте всички препоръчани книги

Годишни Конкурси

„/Не/разкритият случай”

Националният конкурс за написването на криминален разказ под общия надслов „/Не/разкритият случай” стартира през 2021 г. Състезанието се провежда в рамките на един или два месеца, по традиция през есенния сезон на дадената календарна година.

Прочетете още

Лятна кампания „Ела в библиотеката”

Лятната кампания „Ела в библиотеката” е инициатива, идейно създадена с цел да провокира учениците от I до XII клас от град Велико Търново, които са читатели на РБ „Петко Р. Славейков”, да четат все повече книги през лятната ваканция.

Прочетете още

„Моят роден град”

С най-дълга и успешна реализация е ежегодният конкурс „Моят роден град”. Неговото първо издание е през 2000 година и оттогава се е превърнал в любим и разпознаваем за участниците от града и областта.

Прочетете още

Фоайе на книгата с автограф

ПРОГРАМА "ФОАЙЕ НА КНИГАТА С АВТОГРАФ" 2024

 

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново през последните десет години утвърди една изключително престижна културна проява, каквато е „Фоайе на книгата с автограф“. Философията на този форум е свързана с популяризиране на българската печатна книжна продукция не само от региона, но и в национален план.

Прочетете още

Последни новини

Дарение от Полския институт в София

На 06 юни директорът на Полския институт в София г-н Карол Желински посети Народна библиотека "Петко Р. Славейков" във Велико Търново

Прочетете още

Посещение при колегите в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик

Екипът на РБ "П. Р. Славейков" бе на обмяна на опит в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик.

Прочетете още

Вижте всички новини

Народна Библиотека

Петко Р. Славейков

5000 Велико Търново

ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165

prs@libraryvt.com

Доц. д-р Калина Иванова

Директор

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Д-р Иван Александров

Зам. директор

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Филиал "Бузлуджа"

ул. Деню Чоканов 8

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Централна сграда

ул. Ив. Ботева 2

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Отдел "Изкуство"

ул. Краков 8

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Филиал "Славейче"

ул. Симеон Велики 7

Детски отдел

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Чуждоезиков център "Eagle"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.