Народна Библиотека Петко Р. Славейков

гр. Велико Търново

 • Петнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство
 • Велико Търново, 17-18 ноември 2016 г.
 • Съставители: проф. дфн Иванка Янкова / доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2017
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • За новата концепция в информацията, Проф. дн Олег Асенов ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • „Дигитализация на културното наследство“ в контекста на модерното образование по библиотечно информационни науки (Идеи и практики в Софийския университет „Св. Климент Охридски“), Доц. д-р Цветанка Панчева Гл. ас. д-р Ели Попова СУ „Св. Климент Охридски“, , ,
  • За статута на определен кръг издания в публичните библиотеки, Акад. Иван Радев Велико Търново, , ,
  • Лобирането и застъпничеството – новата грамотност за нова визия на културните институции, Доц. д-р Румелина Василева Проф. дфн Иванка Янкова Гл. ас. д-р Камелия Нушева УниБИТ – София, , ,
  • Дигитална културна съкровищница “Север +” – достъп до културно-историческото наследство в библиотеки, музеи, галерии и местни архивни сбирки, Доц. д-р Калина Иванова РНБ “П. Р. Славейков” – Велико Търново, , ,
  • Bulgari in civitate nostra Brassouiensis et terra Barcza, Dr. Irina Mastan “George Bariţiu” Public Library, Braşov, , ,
  • Documentation and presentation of specialized collections in digital cultural heritage “North +”, Architect Donka Koleva Pavel Hristov Assoc. Prof. Ph.D. Galina Bogdanova Veliko Turnovo Municipality FMI, St. Cyril and St. Methodius University, Veliko Turnovo, Bulgaria IMI-BAN, , ,
  • Издания с национално и регионално значение от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, представени в Дигитална културна съкровищница „Север +“, Христина Везирева Валерия Йорданова РБ „Любен Каравелов“ – Русе, , ,
  • Книжовното наследство на Сливен във фонд „Редки и ценни издания” на Библиотека „Зора”, Мариета Главчовска Библиотека “Зора” – Сливен, , ,
  • Читалище “Съгласие 1869” като партньор на проект “Дигитална културна съкровищница “Север +”: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България, Маргарита Лазарова Николова НЧ “Съгласие 1869” – Плевен, , ,
  • Регионален исторически музей – Велико Търново и Дигитална културна съкровищница „Север +”, Станислава Ботева Регионален исторически музей – Велико Търново, , ,
  • Лицето на ромите, Теодора Крумова Десислава Стефанова Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, , ,
  • Народна библиотека „Иван Вазов“ и дигиталното културно-историческо наследство на Община Пловдив, Димитър Минев Тодор Ненов Петко Георгиев РБ „Иван Вазов“ – Пловдив, , ,
  • Реалност и перспективи пред библиотечната система в България, Доц. д-р Евгения Русинова УниБИТ – София, , ,
  • Концепт израде, имплементација и правци развоја дигиталне библиотеке у оквиру библиотечко информационог система Народне библиотеке „Стеван Сремац“, Ниш, Александра Аџић Соњя Шуковић НБ „Стеван Сремац“, Ниш, Србиjа, , ,
  • Електронска књига у Народној библиотеци “Стефан Првовенчани” Краљево – од сведочанства прошлости до нових песничких гласова, Драгана Типсаревић Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево, Србија, , ,
  • Actualization of non-book library materials in digital environment, Milica Stevanović Public Library Kruševac, Serbia, , ,
  • Библиографическая характеристика цифровых источников книжного и культурно-исторического наследия России, Липатова Д. А. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Пономарева Н. В. Библиотека Российской aкадемии наук, , ,
  • Создание виртуальной коллекции П. А. Сырку в фондах библиотеки Российской академии наук, Колмакова Мария Владимировна Чернышенко Дарья Юрьевна Библиотека Российской академии наук, , ,
  • The Wissensturm (Tower of Knowledge) in Linz, Austria – a new building for the City-Library and Adult Education Institute (Volkshochschule), Astrid Diwischek, Helene Hofmann Wissensturm Volkshochschule Stadtbibliothek, Linz, Austria, , ,
  • Advancing Multi-Literacy skills at Vantaa City Library, Ritva Nyberg Vantaa City Library, Vantaa, Finland, , ,
  • Дигитализацията на книжовно-документалното наследство в отдел „Ориенталски сбирки”: проблеми и решения, Милена Петкова Колева-Звънчарова Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София, , ,
  • Identification, Preservation and Management of Cultural Heritage of Edirne, Turkey by Means of a Web-Based Application, Recep Zogo Bahattin Demirelli Gurkan Tuna Trakya University, Edirne, Turkey, , ,
  • Буккросинг и градски етажерки в Полша, Marta Gajęcka University of Adam Mickiewicz, , ,
  • Интегрираният подход към културното наследство. Регионални проекции на европейските политики, София Пейчева Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ – Кюстендил, , ,
  • Функционални решения при изграждането на дигиталната библиотека на РБ „Стилиян Чилингиров“, Захари Ангелов Николай Лазаров д-р Данко Георгиев РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен, , ,
  • Библиографско описание и дигитализация на книжовни културни ценности в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово по проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово”, Нина Иванова Савина Цонева Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово, , ,
  • Планиране и разработване на успешни дигитални проекти на книжовното наследство, Христина Василева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Учебници и помощна литература от учителя Никола Начов в библиотеката при Народно читалище „Христо Ботев” – Калофер, Доц. д-р Александър Ковачев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, , ,
  • Проучване на възможностите за професионална реализация на студентите от специалност „Библиотечен и информационен мениджмънт“, Доц. д-р Силвия Станчева Ас. д-р Елисавета Цветкова УниБИТ – София, , ,
  • Книжката и/или „мишката” – начална училищна възраст, Проф. д.п.н. Мариана Мандева Магдалена Атанасова Александра Ковачева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, , ,
  • Мисловните карти – интерактивен метод за насърчаване на четенето в начален етап, Ас. д-р Петя Марчева-Йошовска Татяна Лилова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – Плевен, , ,
  • Застъпничеството като проактивна промяна, Илиана Влъчкова НЧ “Отец Паисий – 1930” – София Доц. д-р Румелина Василева УниБИТ – София, , ,
  • Вторият принцип за оперативност в стандарта за уеб достъпност WCAG 2.0, Негослав Събев Галина Богданова ИМИ-БАН – Велико Търново, , ,
  • Участие на облачните технологии в процеса на дигиталната конверсия на информацията, Гл. ас. д-р инж. Галя Георгиева-Цанева ИСИР – БАН, , ,
  • Манипулативна употреба на сегашно просто време при създаването на образа на известни личности в заглавията на британските таблоиди The Sun и The Daily Mirror, Гергана Кушева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Ролята на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване като гарант за ефективността на Закона за обществените библиотеки, Светослав Мишев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Свещеник Георги Маринов Полуганов – просветител, спомоществовател на възрожденска книжнина и революционер, Проф. д-р Георги Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново Трифонка Р. Попниколова Марияна Н. Георгиева-Гроссе Поликраище, , ,
  • Първите театрални представления в Търново (Любителско театрално движение 1870 г.-1873 г.), Гл. ас. д-р Георги Василев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Насърчаване на „голямото детско четене” – взаимодействие на училище, семейство и библиотека (неформално образование в начална училищна възраст) , Ренета Минчева Анелия Николова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, , ,
  • Рачо Петков Славейков – живот и дело, Драгомир Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Профессиональные стандарты в деятельности крупных научных библиотек России, Бокан М. Г. Пономарева Н. В. Библиотека Российской Академии наук, , ,
  • Кохерентна европейска политика. Възможности за финансиране на културното наследство, Цветелина Димитрова УниБИТ – София, , ,
  • Иновативни подходи и добри практики в сферата на опазване и съхраняване на документалното наследство, чрез прилагане на метода „Аноксия“ в България., Инж. Искра Цветанска-Цекова УниБИТ – София, , ,
  • Книжарят и библиотекарят в помощ на „Четящият човек“. Книжарят и библиотекарят – фактори за формиране и насочване на читателските потребности и интереси, Ас. Стефка Чернева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Издателски и библиотечно-експозиционни иновации на фондация „Жузе Сарамагу“ – Лисабон, Проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу, Гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Влико Търново, , ,
  • За четенето в мултикултурната класна стая, Цветелина Карушкова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, , ,
  • Съвременни форми на обучение в центровете за професионално и продължаващо обучение, Деница Димитрова УниБИТ – София, , ,
  • Филип Симидов – летописецът на героите от Възраждането и освободителните борби, Атанас Коев НЛМ, Къща музей „Емилиян Станев“ – Велико Търново, , ,
  • Стихосбирката като книга, вещ и електронна публикация, Доц. д-р Владимир Донев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Библиофилството през погледа на реставратора и приложението му в образователния процес на УниБИТ, Инж. Искра Цветанска-Цекова УниБИТ – София, , ,
  • Археологическо основание за 3D възстановка на архитектурни паметници от югоизточния сектор на средновековната крепост Трапезица /граждански комплекс при църква №3/, Доц. д-р Мирко Робов НАИМ-БАН, филиал В. Търново, , ,
  • Нуркан Нуф и неговата роля за внедряване на QR кода като иновативна технология в съвременното изкуство, Доц. Красимир Русев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Френската литература и нейният популяризатор Д. Б. Митов (20-те – средата на 40-те години), Маргарет Поппетрова, , ,
  • Фашистката литература според списъците на забранените книги от 1944 г.: може ли да има дебат?, Николай Поппетров Институт за исторически изследвания – БАН, , ,

Препоръчани Книги

Войната на верите

 • Автор: Людмила Филипова
 • Език: български
 • Издателство: Enthusiast
 • ISBN: 9786191645473
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 416

1393 г. Търновград. Баязид Светкавицата е повел войските си към последната крепост на Второто българско царство. А цар Иван Шишман бяга, оставяйки защитата на града в ръцете на обичан от народа духовник. 1443 г. Южна Франция.

Прочетете още

Как да бъдеш щастлив

 • Автор: Ариан Шерин , Дейвид Конрад
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542845874
 • Година на издаване: 2024
 • Корица: меки
 • Страници: 256

Щастието… Всички го преследваме неуморно, но то има лошия навик да ни се изплъзва ловко и подло като змиорка, намазана с олио.

Прочетете още

Желязната дъщеря (Железните феи 2)

 • Автор: Джули Кагава
 • Език: български
 • Издателство: Пробук
 • ISBN: 9786197733068
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 480

Скиптърът на сезоните е откраднат, Зимен принц е убит, а единственият жив свидетел е Меган. Истината трябва да излезе наяве, но щом попада в плен на Зимните фей, Меган осъзнава истинското значение на думите на нейният любим Аш.

Прочетете още

Кралството на страховитите (Кралството на прокълнатите 3)

 • Автор: Кери Манискалко
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542844457
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 440

Емилия беше готова на всичко, за да намери убиеца на сестра си Витория. Дори да продаде душата си и да приеме да живее в Ада.

Прочетете още

Емоциите

 • Автор: Ленард Млодинов
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542845010
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 264

Нашите емоции ни отвеждат до дълбините на мъката и висините на радостта. Те са доминиращият двигател зад изборите и постъпките ни, причината да формулираме и постигаме целите си.

Прочетете още

Вижте всички препоръчани книги

Годишни Конкурси

„/Не/разкритият случай”

Националният конкурс за написването на криминален разказ под общия надслов „/Не/разкритият случай” стартира през 2021 г. Състезанието се провежда в рамките на един или два месеца, по традиция през есенния сезон на дадената календарна година.

Прочетете още

Лятна кампания „Ела в библиотеката”

Лятната кампания „Ела в библиотеката” е инициатива, идейно създадена с цел да провокира учениците от I до XII клас от град Велико Търново, които са читатели на РБ „Петко Р. Славейков”, да четат все повече книги през лятната ваканция.

Прочетете още

„Моят роден град”

С най-дълга и успешна реализация е ежегодният конкурс „Моят роден град”. Неговото първо издание е през 2000 година и оттогава се е превърнал в любим и разпознаваем за участниците от града и областта.

Прочетете още

Фоайе на книгата с автограф

ПРОГРАМА "ФОАЙЕ НА КНИГАТА С АВТОГРАФ" 2024

 

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново през последните десет години утвърди една изключително престижна културна проява, каквато е „Фоайе на книгата с автограф“. Философията на този форум е свързана с популяризиране на българската печатна книжна продукция не само от региона, но и в национален план.

Прочетете още

Последни новини

Отиде си Луизина Савкова -началник отдел Регионални дейности към Министерство на културата

С дълбока скръб съобщаваме, че ни напусна Луизина Савкова, началник отдел „Регионални дейности“ в Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ на Министерство на културата.

Прочетете още

Грамота за РБ "П. Р. Славейков"

В средата на юни месец 2024 г. директорът на Регионална библиотека "П. Р. Славйков" - доц. д-р Калина Иванова получи грамота за партньорство и популяризация на документите на Държавен архив - Велико Търново.

Прочетете още

Вижте всички новини

Народна Библиотека

Петко Р. Славейков

5000 Велико Търново

ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165

prs@libraryvt.com

Доц. д-р Калина Иванова

Директор

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Д-р Иван Александров

Зам. директор

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Филиал "Бузлуджа"

ул. Деню Чоканов 8

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Централна сграда

ул. Ив. Ботева 2

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Отдел "Изкуство"

ул. Краков 8

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Филиал "Славейче"

ул. Симеон Велики 7

Детски отдел

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Чуждоезиков център "Eagle"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.