Народна Библиотека Петко Р. Славейков

гр. Велико Търново

 • Тринадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 125-годишнината от създаването на първата публична библиотека във Велико Търново
 • Велико Търново, 13-14 ноември 2014 г.
 • Съставители: проф. дфн Иванка Янкова / доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2015
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • История и съвременност на великотърновската Народна библиотека „Петко Р. Славейков”, Д-р Калина Иванова РНБ „ П. Р. Славейков” – В. Търново, , ,
  • Новите градски библиотеки – двигател на обществена промяна, Арх. Анна Неврокопска САБ – Дружество Архитектурно наследство, , ,
  • Преподавание дисциплины "Архитектура и дизайн библиотек" как перспективное направление подготовки бакалавров библиотечноинформационной деятельности, М. Н. Колесникова Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, , ,
  • Имидж – архитектура – дизайн на съвременната библиотеката, Проф. д-р Елена Георгиева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Съвременни библиотечни сгради: архитектурата и функцията, Доц. д-р Евгеиния Русинова УниБИТ – София, , ,
  • Имплементация на мрежовата архитектура в съвременните библиотечни сгради (по примера на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен), Гл.ас. д-р Димитър Василев ТУ-София, ИПФ – Сливен Д-р Росица Петрова-Василева РБ „Сава Доброплодни“ – Сливен, , ,
  • Архитектурно-дизайнерското пространство като отражение на индивидуалността на библиотеката. „Зелена библиотека“ – екологически чиста среда в центъра на града, Анелия Мутафчиева-Христова, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово, , ,
  • Библиотеки и музеи: осъществените и неосъществените проекти (архитектурни аспекти до 1944 г.), Ас. Николай Поппетров Институт за исторически изследвания, БАН, , ,
  • Сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен – модерна, функционална, красива, Д-р Росица Петрова-Василева РБ ”Сава Доброплодни”- Сливен Гл.ас.д-р инж.Димитър Василев Технически университет – София, ИПФ – Сливен, , ,
  • Предизвикателствата пред книгата и четенето през второто десетилетие на 21. век, Доц. д-р Теодора Вълова ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически колеж Плевен, , ,
  • Под небом књиге, Снежана Радовић Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш, Сърбия, , ,
  • 7/24 Open library project, Rečep Zogo Trakya University, Edirne, Turkey, , ,
  • Полихроний Агапиевич Сырку сотрудник Славянского фонда БАН, Дарья Ярьевна Чернышенко Библиотека Российской Академии наук, , ,
  • Дигитализацията и опазването на книжовното наследство, Проф. д-р Алберт Бенбасат СУ "Св. Климент Охридски" ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Книжните поредици. към проблема за издателските практики при социализма, Доц. д-р Живка Радева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Многоликото дело на феномена Иван Данов, Проф. дфн Мария Младенова София, , ,
  • Библиотеката при Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Мария Иванова, Багра Петкова ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" – София, , ,
  • Класически и съвременни методи за популяризирането на книгата, Благовеста Н. Костадинова, Иванка Н. Ангелова Научни консултанти: проф. д-р Елена Георгиева, гл. асист. Георги Игнатов, , ,
  • Четенето и трансформации на културата във всекидневната преса, Оля Стоянова, докторант СУ "Св. Климент Охридски", , ,
  • Функции на цвета в рекламата, Полина Дочева-Стойчева, докторант СУ "Св. Климент Охридски", , ,
  • Дистанционно заемане на електронни документи: риск от авторскоправни проблеми, Теодора Стоянова, докторант УниБИТ – София, , ,
  • Ролята на интерактивните методи на обучение в началното училище за насърчаване на четенето, Ас. Петя Марчева, Зорница Борисова ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Свещеник Георги Маринов Полуганов – просветител, спомоществовател на възрожденска книжнина и революционер, Трифонка Р. Попниколова, проф. Георги Н. Георгиев, Марияна Н. Георгиева-Гроссе, , ,
  • Трайчо Костов като преводач на педагогическа и детска литература, Николай Колев, докторант ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ РНБ "П. Р. Славейков" – Велико Търново, , ,
  • За четенето на художествен текст – и в урока по български език (начален образователен етап), Иделина Николова, студент Научен ръководител: доц. д-р Мариана Мандева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Управляване мотивацията за четене в мултикултурната класна стая – начален образователен етап (теоретични аспекти на проблема), Теодора Стоянова, студент Научен ръководител: доц. д-р Мариана Мандева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Арх. Георги Козаров – познатият и непознатият, Доц. д-р Йордан Алексиев Велико Търново, , ,
  • Лясковският възрожденец Петър Оджаков 15.10.2014 г. – 180 г. от рождението на възрожденеца, Атанас Коев НЛМ Къща музей „Емилиян Станев“ – Велико Търново, , ,
  • Трансформации на наративните структури и дискурсивните стратегии на вълшебната приказка в романовата поредица Хари Потър от Дж. К. Роулинг, Илияна Бенина Русенски университет "Ангел Кънчев", , ,
  • Наративът в историята и литературата – различното разказване за събитията и битието на хората, Гл. ас. Никола Бенин Русенски университет „Ангел Кънчев“, , ,
  • Професионални трансформации в книгоиздаването в края на ХХ и началото на ХХІ век, Докторант Светлана Минева Софийски университет "Св. Климент Охридски", , ,
  • Прочити на публицистичния текст, Гл. ас. д-р Марина Маринова ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Бележки върху организацията на женската община и спорът за името ѝ с търновската градска община (1869 – 1872 г.) (по повод 145 г. от създаването на Търновска женска община), Тихомир Тонков, докторант ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Държавен архив – В. Търново, , ,
  • Синергия на информационните дейности и библиографските процеси, Д-р Красимира Александрова УниБИТ – София, , ,
  • Стопанска дейност на фамилията Бурови през Възраждането, Д-р Светла Атанасова Регионален исторически музей – Велико Търново, , ,
  • Насърчаване на четенето в начална училищна възраст чрез интерактивни методи на обучение в урока по български език, Теодора Красимирова Караколева, студент Научен ръководител: доц. д-р Мариана Мандева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Насърчаване на четенето в началното училище, Ренета Минчева, докторант ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" старши начален учител – ОУ "СВ. П. Евтимий" – В. Търново, , ,
  • За творчеството на един българин от Унгария, Д-р Радка Пенчева НЛМ Къща музей "Емилиян Станев" – Велико Търново, , ,
  • Дигитален модел на съвременен всекидневник, Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Раждането на Tурската република по страниците на българската преса, Гл. ас. д-р Мюмюн Исов Институт за изследване на Балканите, Тракийски университет – Одрин, Турция, , ,

Препоръчани Книги

Smart predi rojdestvo

Смърт преди Рождество

 • Автор: Светла Андреева
 • Език: български
 • Издателство: Фабер
 • ISBN: 978-619-001686
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 94

„Разказите в новата книга на Светла Андреева са сходни и обединени от дознателя Драголюб Михайлов.

Прочетете още

Несвършващо време

 • Автор: Петър Стоянович
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953691
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: твърда
 • Страници: 392

„Несвършващо време" от Петър Стоянович са спомени без утежняване на паметта. 

Прочетете още

Да хванеш гората

 • Автор: Галя Щърбева
 • Език: български
 • Издателство: Елпи-02
 • ISBN: 9786199003626
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 176

30 от най-вдъхновяващите истории и идеи за пътешествия от предаването „Да хванеш гората“

Прочетете още

istorii-ot-rachniya-bagazh

Истории от ръчния багаж

 • Автор: Георги Милков
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953493
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 520

В „Истории от ръчния багаж“ Георги Милков описва срещи, места и събития, накарали го да се превърне в усърден колекционер на преживявания.

Прочетете още

Рана

 • Автор: Захари Карабашлиев
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542844808
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 328

Какво е саможертвата? Да загинеш на бойното поле в името на отечеството или да спасиш живота на едно дете?

Прочетете още

Вижте всички препоръчани книги

Годишни Конкурси

„/Не/разкритият случай”

Националният конкурс за написването на криминален разказ под общия надслов „/Не/разкритият случай” стартира през 2021 г. Състезанието се провежда в рамките на един или два месеца, по традиция през есенния сезон на дадената календарна година.

Прочетете още

Лятна кампания „Ела в библиотеката”

Лятната кампания „Ела в библиотеката” е инициатива, идейно създадена с цел да провокира учениците от I до XII клас от град Велико Търново, които са читатели на РБ „Петко Р. Славейков”, да четат все повече книги през лятната ваканция.

Прочетете още

„Моят роден град”

С най-дълга и успешна реализация е ежегодният конкурс „Моят роден град”. Неговото първо издание е през 2000 година и оттогава се е превърнал в любим и разпознаваем за участниците от града и областта.

Прочетете още

Фоайе на книгата с автограф

ПРОГРАМА "ФОАЙЕ НА КНИГАТА С АВТОГРАФ" 2024

 

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново през последните десет години утвърди една изключително престижна културна проява, каквато е „Фоайе на книгата с автограф“. Философията на този форум е свързана с популяризиране на българската печатна книжна продукция не само от региона, но и в национален план.

Прочетете още

Последни новини

Дарение от Полския институт в София

На 06 юни директорът на Полския институт в София г-н Карол Желински посети Народна библиотека "Петко Р. Славейков" във Велико Търново

Прочетете още

Посещение при колегите в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик

Екипът на РБ "П. Р. Славейков" бе на обмяна на опит в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик.

Прочетете още

Вижте всички новини

Народна Библиотека

Петко Р. Славейков

5000 Велико Търново

ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165

prs@libraryvt.com

Доц. д-р Калина Иванова

Директор

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Д-р Иван Александров

Зам. директор

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Филиал "Бузлуджа"

ул. Деню Чоканов 8

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Централна сграда

ул. Ив. Ботева 2

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Отдел "Изкуство"

ул. Краков 8

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Филиал "Славейче"

ул. Симеон Велики 7

Детски отдел

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Чуждоезиков център "Eagle"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.