Двадесет и втора национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", на тема "Стандартизация и методология при дигиталната конверсия на културно-историческото наследство".

Велико Търново, 16–17 ноември 2023 г.

Съставители:
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2024
ISSN: 2683-0981 (online)
ISSN: 1313-8138 (print)

Списък с докладите от конференцията:

(заглавията с налични доклади са препратки за преглеждане/изтегляне на публикацията в PDF формат)

 Допълнителни видеоматериали: официални приветствия, заключителни думи и представяне на книгата "Има такава държава. Записки по българските кризи" с автор Тони Николов

Дигитализацията на културно-историческото наследство – полезна инициатива или реална необходимост (презентация, видеоклип)

проф. д-р Венцислав Велев (УниБИТ – София)

Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви - Инвестиция С11.17 от Национален план за възстановяване и устойчивост (презентация, видеоклип)

Мариана Проданова (Координатор Инвестиция С11.17 от ПВУ, Министерство на културата)

Нискобюджетната дигитализация и частните колекции

д-р инж. Росен Петков, Боряна Савова (СОКИ, София)

Стручно усавршавање библиотекара, изазови професије (презентация, видеоклип)

Соња Шуковић, Славица Младеновић, Александра Аџић (Народна библиотека "Стеван Сремац" Ниш, Србија)

Дигиталната колекция на Обществена библиотека Крушевац, Сърбия (презентация, видеоклип)

Снежана Ненезић (Обществена библиотека Крушевац, Сърбия)

Технологични предизвикателства в дигитализацията на културно-историческото наследство в Народна библиотека „Иван Вазов" в двугодишна перспектива (презентация, видеоклип)

Димитър Минев, Иван Крачанов (НБ "Иван Вазов", Пловдив)

Проект "Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен" (видеоклип)

д-р Росица Добрева (РБ „Ст. Чилингиров", Шумен)

Ефективно управление на библиотеката: Ролята на Коха и иновациите (презентация, видеоклип)

Николай Господинов (РБ "Любен Каравелов", Русе)

Дигитализацията и съвременното изобразително изкуство (Представяне на проект "Алманах на просветителите", реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура") (видеоклип)

Стефан Стефанов, Мартин Карагеоргиев - Основатели на „Движение на просветителите". Организация в сферата на културата и изкуствата

Hieronim Lopacinski Provincial Public Library in Lublin - activities for readers and libraries (презентация, видеоклип)

Joanna Chapska (Hieronim Lopainski Provincial Public Library in Lublin, Poland)

Дигитализация и каталогизация на старопечатния фонд на Университетска библиотека при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" - проблеми и предизвикателства (презентация, видеоклип)

Валя Димитрова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий")

Дигитализация в работата на Център за гръцки език и култура

доц. д-р Димитриос Румпос (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий")

Великотърновският главен учител Йоан Симеониду и неговите книги (презентация, видеоклип)

проф. дфн Димитър Кенанов (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий")

Въвеждане на съвременни способи и прилагане на изискванията на закона за счетоводството в системата на народните читалища (видеоклип)

д-р Сезер Нихат (Община Дулово)

Етични стандарти и публична комуникация

гл. ас. д-р Марина Маринова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий")

По повод 80 години от спасяването на българските евреи

гл. ас. д-р Арсини Колев (УниБИТ – София)

Световното културно-историческо наследство в дигиталната платформа ProQuest (презентация, видеоклип)

д-р Цветелина Димитрова (Кларивейт Аналитикс за България)

Представяне на проект „Библио". Връчване на сертификати на обучаемите (презентация, видеоклип)

проф. дфн Иванка Янкова, д-р Деница Димитрова (УниБИТ – София)

Писателските архиви. Архивът на Емилиян Станев (видеоклип)

д-р Радка Пенчева (НЛМ - Къща-музей „Емилиян Станев" – Велико Търново)

Никола Начов - Добавки и оправки към "Български книгопис за сто години 1806-1905" от Александър Теодоров-Балан (видеоклип)

доц. д-р Александър Ковачев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий")

Личен фонд адвокат Константин Борисов Константинов - една семейна хроника на над 250 години

д-р Тихомир Тонков (Отдел „Държавен архив" – Велико Търново към Дирекция „Регионален държавен архив")

Около Черно море. Вторична употреба на хидроними – уводни въпроси (презентация, видеоклип)

Йоланта Гола (Университет „Адам Мицкевич" гр. Познан, Полша)

Гарантиране на информационната сигурност в социалните мрежи (презентация, видеоклип)

гл. ас. д-р Мирослав Дечев (Институт по роботика – БАН)

Разгласяване на актовете на общинските съвети

Светослав Мишев, докторант (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий")

Книгодаряването в зоната на политическата жестовост (презентация, видеоклип)

доц. д-р Десислава Андреева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий")

Документално наследство в Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий". Паметта за Балканските войни

Ивана Николова, студент (УниБИТ – София)

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib