Двадесет и първа национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", на тема "Интерпретиране на историческата тема в литературата през 21 век" и посветена на 100-годишнината от учредяването на Великотърновската библиотека за народна.

Велико Търново, 17–18 ноември 2022 г.

Съставители:
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2023

ISSN: 2683-0981 (online)

ISSN: 1313-8138 (print)

 

Списък с докладите от конференцията:

(заглавията са препратки за преглеждане/изтегляне на публикацията в PDF формат)

 

Моско Москов – изследовател и популяризатор на историята, гражданин и патриот

проф. д-р Пламен Павлов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Историческата тема на страниците на сп. „Везни“

чл.-кор. Иван Гранитски (БАН, София)

Иларион Макариополски: път, подвижничество, памет

проф. дин Вера Бонева (УниБИТ, София)

Съвременен прочит на историческия път на МДТ „Константин Кисимов“. Издания на издателство „Фабер“

Иван Митев (МДТ „Констaнтин Кисимов“)

Историческите теми съхраняват времето

Соня Шукович, Славица Младенович (Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш)

Организация и старинни библиотечни каталози

Мафалда Нобре, Тереза Амарал
(Главна дирекция за културно наследство –
Национален дворец Мафра, Португалия)

От скролиране към сканиране – семиотични аспекти на националната история и култура в контекста на съвременните медии

Снежана Ненезич (Обществена библиотека в Крушевац)

Разпознаваемост, място и бъдеще на читалищната мрежа (анализ върху проведено анкетно проучване)

проф. д-р Венцислав Велев (УниБИТ – София)

Непознатият Ами Бакалов

д-р Росен Петков (СОКИ – София)

Представяне на книга „Мозайка от историята на Стара Загора“ – краеведско изследване

Снежана Маринова, проф. д-р Светла Димитрова
(РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора и ЕМО „ЕТЪР“)

Наименования на видове и форми на туристически пътувания на полски и български език (онлайн представяне)

Марта Гайенцка (Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша)

Служебните копия на московски Четиминей от втората половина на XVIII век – между редакцията и печатницата

доц. д-р Васил Загоров (УниБИТ – София)

Историческите изследвания в началото на XXI в. през поредния тренд: предизвикателства и възможности

ас. Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания при БАН)

Историография на мезорегионите – по примера на Западните Балкани

доц. д-р Георги Георгиев (Македонски научен институт)

Историографски проблеми на малкия регион: трансгранични проекти

гл. ас. д-р Володя Милачков (Институт за исторически изследвания при БАН)

Политическа митология и национална идентичност

доц. д-р Слави Славов (Институт за исторически изследвания при БАН)

Световните войни: антропологичен подход и популярни представи

доц. д-р Петя Димитрова (Институт за исторически изследвания при БАН)

Инфраструктурни измерения на модерността и глобализацията (железниците)

доц. д-р Ангел Джонев (Институт за исторически изследвания при БАН)

Черковнославянската книжовност – възвърнати български дарове (по библиотечни сбирки от търновския край)

проф. дфн Димитър Кенанов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Храмовете на архитектон Димитър Сергюв

д-р арх. Милен Маринов (Министерство на културата)

Модерни технологии за организация и опазване на библиотечните фондове

проф. дфн Иванка Янкова, доц. д-р Силвия Станчева, д-р инж. Искра Цветанска
(УниБИТ – София)

Приложение на дизайнерско мислене в сферата на туризма

доц. д-р Боряна Хаджиева, гл. ас. д-р Камелия Нушева (УниБИТ – София)

Историографският ракурс в съвременните научни изследвания

доц. д-р Румелина Василева (УниБИТ – София)

Маркетинг и PR като ключ към партньорство и координация (на библиотеки, музеи, архиви)

доц. Евгения Русинова (УниБИТ, София)

Ролята на Държавна агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/ за реализирането на устойчива държавна политика за българите в чужбина

доц. Камелия Нушева (УниБИТ, София)

Историческата тема в творчеството на Бойка Асиова

д-р Радка Пенчева (НЛМ-Къща-музей „Емилиян Станев“ – Велико Търново)

Представяне на книгите „Полъх от дълбините“, „По билото на миналото“, „Ожадняла река“, „Сърце на длан“ и „Някъде там“

Румен Стоичков (София, журналист)

Краеведската тема в изданията на Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново

доц. д-р Александър Ковачев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Народни представи за демоничните същества от Великотърновско

гл. ас. д-р Павлин Чаушев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Самоиздаването в България - професия или предизвикателство

ас. д-р Стефка Чернева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Социокултурни и лингвистични аспекти в обучението на децата билингви

д-р Сезер Нихат (Община Дулово)

Дейност на врангелистите във великотърновско (1921–1923)

д-р Тихомир Тонков (Отдел „Държавен архив“ – Велико Търново към
Дирекция „Регионален държавен архив“)

Произход на името Царевград Търнов

Светослав Мишев (Младежки дипломатически клуб “Имхотеп”)

Добри Тодоров – един забравен радетел на просветата в гр. Провадия

д-р Драгомир Георгиев (Исторически музей – Провадия)

Партньорските отношения между НЧ „Надежда–1869“, Клуб по битова култура и Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново

Павлина Владева (НЧ „Надежда–1869“)

Рибите в бита и езика на българите

Йоланта Гола (Университет „Адам Мицкевич“ гр. Познан, Полша)

Първият футболен мач между България и Полша (12.09.1937 г.) от гледна точка на полската преса

Якуб Гиершал (Университет „Адам Мицкевич“ гр. Познан, Полша)

Представяне на проекти по програма “Еразъм +“ – DigiPrior и MobiReel

доц. д-р Калина Иванова, д-р Росен Петков (РБ „П. Р. Славейков“, СОКИ – София)

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib