Седемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 190 години от рождението на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст.

Велико Търново, 15-16 ноември 2018 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
д-р Иван Александров
доц. д-р Калина Иванова

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2019

ISSN: 1313-8138     Сборникът в PDF

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib