Дванадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 100-годишнината от Балканските войни.

Велико Търново, 14-15 ноември 2013 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
д-р Иван Александров
д-р Калина Иванова

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2014

ISSN: 1313-8138     Сборникът в PDF

 

Статии в броя: 

Инвестирането в иновативни библиотечни услуги - залог за бъдещето на библиотеките

Даниел Назаре, Клаудия Попеску

Уебсайт "Авторскоправна политика набиблиотечните и културните институции" – концепция и информационни възможности
Доц. д-р Таня Тодорова

Прикнижната издателска анотация като презентационно средство (примери от периода 1918-1944 г.)
Доц. д-р Евгения Русинова

Авторскоправни политики на институциите на паметта. Библиографски преглед десет години назад
Гл. ас. д-р Румелина Василева

Постижения на програмата на eIFL за отворен достъп
Д-р Силвия Станчева

Създаване и управление на дигитална библиотека. Управление на дигитално съдържание
Юрия Сматракалева

Локалното пространство в глобалния свят: е-краезнание – иновативен начин за популяризиране на културно наследство
Д-р Красимира Александрова, Росица Добрева

Архиви – библиотеки – музеи. Проект "Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски (Пусти) – Касинец"
Калина Тодорова

Текущата национална библиография на Република България като информационно-търсеща система (ИТС)
Доц. д-р Александър Ковачев

Требичкото допълнение към проучванията на българския народен кръст
Десислава Първанова

Едно краеведческо произведение и сведенията за софийската Мала света гора
Кателина Салтирова-Павлова

Знаменити личности – библиотекари
Доц. д-р Елена Георгиева

Публичната библиотека в "обществото на знанието" – от петте закона на Ранганатан до мрежова реалност и "икономика на интелекта"
Докторант Анелия Мутафчиева-Христова

Колекцията "Нестинариана" – библиографски указател, електронна и традиционна библиотека
Д-р Красимира Александрова, Росица Добрева

Книгите за най-малките: предизвикателство за големите
Докторант Катя Кирилова

Библиотеки и книгоиздаване в дневния ред на българската инженерна колегия 1893-1944
Николай Поппетров

Книгата като подарък. Резултати от социологическо изследване
Ас. Стефка Чернева

Мода в книгоиздателския бизнес: еротика и порнография
Ас. Стефка Чернева, Станислава Чалъкова

Всекидневната преса и четенето: проблеми и тенденции
Докторант Оля Стоянова

Приложения за операционна система Андроид в помощ на туристите в България
Гл. ас. Тихомир Стефанов

Цвят и визуална комуникация
Докторант Полина Стойчева

Протестът като форма на комуникация: Студентската окупация '2013
Гл. ас. д-р Марина Маринова

Защо обичаме социалните мрежи?
Гл. ас. Георги Игнатов

Онлайн репутацията – принципи на изграждане и основни комуникативни функции
Васил Димитров

Велико Търново в полезрението на пътеписната литература в ХVI – ХIX век
Павлина Владева

Писателят и публицистът Владимир Русалиев 14 юни 2014 г. – 40 г. от смъртта на твореца
Атанас Коев

"Аз Бачо Киро съм един комита..."
Д-р Иван Александров

Забравената проза на Панчо Михайлов
Д-р Радка Пенчева

Перпетум мобиле
Докторант Атанас Джажев

Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса
Гл. ас. Десислава Андреева

Щрихи от читателския портрет на участниците в "Забавното лятно четене"
Марчела Борисова

Новите функции на библиотекаря
Мартина Янкова

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib