Библиографски указател Библиотеки - четене - комуникации, по повод провеждането на двадесетото издание на националната научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“. Указателят обхваща библиографски описания за периода 2002–2020 г. Включените публикации са подредени хронологично в XXIV основни дяла, различни по обем, съдържание и тема.

Съставители:

Калина Иванова
Анастасия Радева
Илиана Тодорова
Диляна Георгиева
Ваня Йорданова

Народна библиотека П. Р. Славейков - Велико Търново, 2021

ISBN: 978-619-7173-40-6 (online)             Указателят в PDF

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib