Народна Библиотека Петко Р. Славейков

гр. Велико Търново

 • Деветнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи за опазване и достъп до културно-историческото наследство. Отбелязва и 75-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова, една от основателите на катедра „Библиотекознание, библиография и научна информация“
 • Велико Търново, 17-18 ноември 2020 г.
 • Съставители: доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2021
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Нуждата от промени в читалищното законодателство – проблеми и перспективи, доц. д-р Венцислав Велев, МК, УниБИТ, Доклад , ,
  • Политики на Министерството на културата насочени към активизиране на взаимодействията между библиотечната и музейната мрежи и тяхната роля за съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство (Акценти), доц. д-р Венцислав Велев, МК, УниБИТ, Доклад , ,
  • Книжната информация като модел за триизмерни проекции (модерни форми на представяне културното наследство в РИМ - Велико Търново), гл. ас. д-р Пламен Събев, РИМ – Велико Търново, Доклад , ,
  • Магистрала на постмодерното библиотекознание – интегрална стратегия на универсалната планетарна хуманитаристика за националните школи (Знаниевият клъстер библиотекознание, библиография, библиографознание, книгознание, полиграфия, архивистика, палеография, документалистика, информатика, информационни технологии : Историографска и теоретична научно-практическа синергия), проф. д.п.н. Александра Куманова, ас. д-р Николай Василев, УниБИТ, , ,
  • Сътрудничеството в GLAM-сектора и обучението по библиотечен и информационен мениджмънт, проф. д.н. Таня Тодорова, проф. д-р Мариела Модева, УниБИТ, Доклад , ,
  • Приоритети на държавната библиотечна политика на Руската федерация в областта на опазване на библиотечните фондове, Доц. д-р Олга Чурашева Санкт-Петербургски държавен институт на културата, Доклад , ,
  • Народно читалище „Надежда 1869” - пример за добри практики и сътрудничество с РБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, Ивелина Митева НЧ "Надежда 1869", гр. Велико Търново, Доклад , ,
  • Oценката на състоянието на „Мениджмънт в културната сфера: библиотеки, музеи, галерии, паметници на културно-историческото наследство”, Вилиана Божинова, докторант УниБИТ, Доклад , ,
  • „Изрезки“ от кутията на Димо Минев и са ли те културно-историческо наследство?, Милена Игнатова Университетска библиотека, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Доклад , ,
  • Подобряване на достъпа до дигитално съдържание в Народна библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив, Иван Крачанов РНБ „Иван Вазов“ – Пловдив, Доклад , ,
  • Превръщане на заплахата от COVID-19 във възможност за по-отговорно опазване и достъп на документалното наследство, Д-р инж. Искра Цветанска УниБИТ, Доклад , ,
  • Еразъм проект „BIBLIO“ и новите перспективи пред библиотечно-информационните специалисти в дигиталната ера, Проф. дфн Иванка Янкова УниБИТ – София Доц. д-р Калина Иванова Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново, Доклад , ,
  • Музейни и книжни експозиции за печат, изкуство, творци и знаменити личности в Португалия, Проф. д-р Лъчезар Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Доклад , ,
  • Архитектура и музейни експозиции в Латинска Америка. Водещи аспекти, проблеми, тенденции, Гл. ас. д-р Стела В. Георгиева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Доклад , ,
  • Лексика на ресторантьорство в туризма в полски и български език, Марта Гайенцка, докторант Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша, Доклад , ,
  • Д-р Васил Берон и историята (на основа на книгата му „Археологически и исторически проучвания“), Д-р Радка Пенчева НЛМ, музей „Ем. Станев“ – В. Търново, Доклад , ,
  • Мотиви и фактори, благоприятстващи четенето при деца от начален училищен курс, Доц. д-р Росица Кръстева УниБИТ, Доклад , ,
  • Внедряване на RFID (Radio-frequency identification) технология за контрол на библиотечния фонд и обслужване на читателите, Невяна Минкова Дилком България ЕООД, Доклад , ,
  • Защо е важна темата за дизайна на обучение на надарените деца в днешното училище?, Таня Мишева, докторант ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Доклад , ,
  • „Фантазии в метал” - Изкуство и памет, рецепция и изследване на скулптурните скрап-композиции в Силистра, Даниела Недялкова Сдружение с нестопанска цел "Дунавски струни", Силистра, Доклад , ,
  • Новият библиотекар и модерната библиотека, Проф. дфн Иванка Янкова, Деница Димитрова, докторант УниБИТ – София, Доклад , ,
  • Къпиновският манастир „Свети Николай Чудотворец” по време на Възраждането, Павлина Владева НЧ "Надежда 1869", Доклад , ,
  • Лясковският просветител и публицист Димо Хранов, Атанас Коев НЛМ, музей "Ем. Станев" – В. Търново, Доклад , ,
  • Търновската община 1763–1878 г., Д-р Тихомир Тонков Държавен архив, Велико Търново, Доклад , ,

Препоръчани Книги

Smart predi rojdestvo

Смърт преди Рождество

 • Автор: Светла Андреева
 • Език: български
 • Издателство: Фабер
 • ISBN: 978-619-001686
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 94

„Разказите в новата книга на Светла Андреева са сходни и обединени от дознателя Драголюб Михайлов.

Прочетете още

Несвършващо време

 • Автор: Петър Стоянович
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953691
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: твърда
 • Страници: 392

„Несвършващо време" от Петър Стоянович са спомени без утежняване на паметта. 

Прочетете още

Да хванеш гората

 • Автор: Галя Щърбева
 • Език: български
 • Издателство: Елпи-02
 • ISBN: 9786199003626
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 176

30 от най-вдъхновяващите истории и идеи за пътешествия от предаването „Да хванеш гората“

Прочетете още

istorii-ot-rachniya-bagazh

Истории от ръчния багаж

 • Автор: Георги Милков
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953493
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 520

В „Истории от ръчния багаж“ Георги Милков описва срещи, места и събития, накарали го да се превърне в усърден колекционер на преживявания.

Прочетете още

Рана

 • Автор: Захари Карабашлиев
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542844808
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 328

Какво е саможертвата? Да загинеш на бойното поле в името на отечеството или да спасиш живота на едно дете?

Прочетете още

Вижте всички препоръчани книги

Годишни Конкурси

„/Не/разкритият случай”

Националният конкурс за написването на криминален разказ под общия надслов „/Не/разкритият случай” стартира през 2021 г. Състезанието се провежда в рамките на един или два месеца, по традиция през есенния сезон на дадената календарна година.

Прочетете още

Лятна кампания „Ела в библиотеката”

Лятната кампания „Ела в библиотеката” е инициатива, идейно създадена с цел да провокира учениците от I до XII клас от град Велико Търново, които са читатели на РБ „Петко Р. Славейков”, да четат все повече книги през лятната ваканция.

Прочетете още

„Моят роден град”

С най-дълга и успешна реализация е ежегодният конкурс „Моят роден град”. Неговото първо издание е през 2000 година и оттогава се е превърнал в любим и разпознаваем за участниците от града и областта.

Прочетете още

Фоайе на книгата с автограф

ПРОГРАМА "ФОАЙЕ НА КНИГАТА С АВТОГРАФ" 2024

 

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново през последните десет години утвърди една изключително престижна културна проява, каквато е „Фоайе на книгата с автограф“. Философията на този форум е свързана с популяризиране на българската печатна книжна продукция не само от региона, но и в национален план.

Прочетете още

Последни новини

Дарение от Полския институт в София

На 06 юни директорът на Полския институт в София г-н Карол Желински посети Народна библиотека "Петко Р. Славейков" във Велико Търново

Прочетете още

Посещение при колегите в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик

Екипът на РБ "П. Р. Славейков" бе на обмяна на опит в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик.

Прочетете още

Вижте всички новини

Народна Библиотека

Петко Р. Славейков

5000 Велико Търново

ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165

prs@libraryvt.com

Доц. д-р Калина Иванова

Директор

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Д-р Иван Александров

Зам. директор

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Филиал "Бузлуджа"

ул. Деню Чоканов 8

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Централна сграда

ул. Ив. Ботева 2

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Отдел "Изкуство"

ул. Краков 8

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Филиал "Славейче"

ул. Симеон Велики 7

Детски отдел

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Чуждоезиков център "Eagle"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.