G-Book

banners new

 For the project

G – Book!
Gender Identity : Child Readers and Library Collections

 

Полова идентичност:
Децата читатели и библиотечните колекции

 

През тази година Регионална библиотека П. Р. Славейков работи по реализацията на проект „G-book - Gender Identity : Child Readers and Library Collections или „Полова идентичност - децата читатели и библиотечните колекции“ с финасовата подкрепа на Програма „Креативна Европа“под-програма Култура. Темата е нова за България и все още не е добре позната, но е все по-актуална и навлизаща в ежедневието ни. Напоследък и в България има детски автори, които пишат и издават книги, засягащи идеята за полова идентичност.

Детската литература играе решаваща роля в развитието на половата идентичност на момичетата и момчетата. Децата са склонни автоматично да приемат модели, които им се представят и следователно да се идентифицират с герои, които принадлежат към тяхната група по пол. Това особено важи за избор на "професиите". Децата са свикнали и приемат за напълно нормално да има разделение на женски и мъжки професии – т.е. момиченцата да са медицински сестри, готвачки, учителки и др., а момченцата да са пилоти, механици, инжинери и т.н. Много често приемането на тези стериотипни роли е продиктувано и от ролите, давани на героите в илюстрираните детски книжки.

По тази причина е много важно все повече да се активизира и идеята за положителната полова литература за деца, като се предложат книги, които не разделят половете по професии, за семейството и т.н. Днес и особено в някои европейски страни този вид детска литература може да представлява много важен образователен инструмент по важни въпроси като, интеграцията, зачитането на културните, социалните и религиозните различия.

За съжаление, все още има големи различия по отношение на начина, по който европейските страни се занимават с полова идентичност в детската литература. В тези страни, където равнопоставеността на половете се наблюдава повече, създаването на полово-положителна детска литература следователно е по-широко разпространено. Но от друга страна, има няколко страни, където разпространението на този вид литература току-що е започнало или не е така силно развито като при нас.

 

Партньори

Болонски университет (ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA) -

Болоня, Италия

Университетът във Виго (UNIVERSIDAD DE VIGO)-

Виго Понтеведра, Испания

Университетът Париж-13 (UNIVERSITE PARIS 13) –

Вил нюз, Франция

Дъблински университет - DUBLIN CITY UNIVERSITY –

Дъблин, Ирландия

Библиотека – гр. Сараево - Biblioteka grada Sarajeva –

 Босна и Херцеговина

Региопнална библиотека „П. Р. Славейков“ –

Велико Търново, България

 

Проектът ще създаде първата европейска библиография за половата идентичност в областта на литературните текстове за деца. Като в това има изцяло новаторски аспект, тъй като такава библиография до момента не съществува на такова ниво. Библиографията, създадена в рамките на проекта, ще се характеризира с качество и количество като ще включва допълнителни документи, като например интерактивни игри, тематични пътеки, листове за четене, информационни материали.

В допълнение, каталогът ще бъде реализиран на 6 езика (английски, френски, италиански, испански, български и босненски/сръбски), което ще гарантира високо ниво на използваемост и в страни, които не са пряко включени в проекта.

Подобрявайки обмена на книги, проектът ще подкрепи 6 обществени библиотеки, които да обогатят колекциите си с нови книги за половата идентичност и да въведат набор от дейности, които да приближат децата / родителите / учителите до литература с положителен полов признак

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

1) ЕВРОПЕЙСКА БИБЛИОГРАФИЯ НА ПОЛОВА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА - Това ще повиши знанията сред хората, работещи върху половата идентичност и ще постави основата за транснационално разпространение на полово-позитивни книги на равнище ЕС. Идеята е библиографията да включва по-голяма част от книгите, ако не и всички книги, публикувани в Европа, но също така книги, публикувани на други континенти и преведени на италиански, френски, испански, английски, български и босненски. 
2) ТЕМАТИЧНИ ПЪТУВАЩИ КОЛЕКЦИИ И КНИГИ (1200) Те ще обогатят предлагането на полово-позитивни книги в 6 обществени библиотеки и по този начин ще увеличат броя на "книгите / читателите". Ще бъдат реализирани 2 многоезични колекции, съставени от по 30 книги, по различни теми, свързани с полова идентичност

3) ОНЛАЙН ИНТЕРАКТИВНИЯТ КАТАЛОГ ще насърчи разпространението на книги и знания, тъй като библиографията ще бъде лесно достъпна и ще бъде подкрепена от допълнителни материали, които да бъдат използвани за образователни цели.

4) Събития, свързани с развитието на аудиторията. Те ще повишат осведомеността и ще насърчат целевите групи да приемат този вид литература.

Ще бъдат организирани : Клубове за четене за деца на възраст 6-10 години и техните родители, Деца / Родители Семинари за родители и деца от 3 до 5 години, Работилница за Учители, Анимирани четения за деца от 3-10 години, родители и учители и Тематични събития (1събитие за възрастни и 1 за деца във всяка страна) да разпространява книги, съдържащи се в пътуващи колекции. Събитията ще бъдат изпълнени с неформален подход, който ще направи аудиторията една активен актьор (а не само зрители) във всяка дейност.

5) На издателите ще бъде предоставена изчерпателна информация за качествените книги, които все още не са преведени, но които биха могли да имат голям интерес сред потенциалните купувачи/читатели на национално равнище.

 

Продължителност на проекта: 01/06/2017 – 28.12.2018

 

Последвайте ни в Социалните медии:

fb_icon_325x325.png   1200px-Instagram logo 2016.svg  GR   logo anobii

 

 logo.png

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib