DigiPrior

DigiPrior logo 2-bez fon   Eu-logo-NEW 

ПроектDigiPrior

Приоритети в дигитализацията на книги, документи, снимки и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали

Уеб платформа: https://digiprior.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/DigiPrior

YouTube канал: https://www.youtube.com/@digipriorproject3027

 

Проект DigiPrior се осъществява по програма “Еразъм +” подпрограма „Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение“. Проектът има за цел да увеличи капацитета на библиотекарите, мениджърите на малки и средни библиотеки и архиви относно:

 как да изберем книги, документи и снимки, необходими за приоритетно дигитализиране;

 как да поддържаме дигиталните архиви;

 как да популяризираме и използваме в обучението вече дигитализирани материали с акцент върху младите хора;

 как да насърчим използването на цифрово съдържание;

Проектът ще разработва продукти и ще си сътрудничи с партньори в областта на продължаващото професионално образование и обучение (допълнителна квалификация, извънкласно обучение)

Предвидени резултати:

 Методика за избор на материалите (определяне на приоритети) за дигитализация;

 Система за управление на знания (LMS) с обучителни модули как да приоритизираме материалите за дигитализация; Структурирани като единици за резултати от обучението и ECVET подход за оценка на постигнатото от обучението; Рамка за компетенции;

 Кратки цифрови филми с примери защо даден елемент е избран за дигитализация и обработка, като тези филми ще бъдат подходящи за обучение (и свързани със съдържанието на LMS)

Предвидени са също обучителни мероприятия, мултиплициращи събития и партньорски срещи.

Партньори по проекта:Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново (България), Студентско общество за компютърно изкуство – София (България), Окръжна библиотека „Джордж Баритиу“ – Брашов (Румъния), Фондация „The Domijnen“ (Холндия), Библиотеката в Националния дворец на Мафра (Португалия).

Времетраене на проекта: 24 месеца (ноември 2021 - ноември 2023)

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib