Проект DigiResLab

DigiResLab-LogoErasmus

Проект DigitalRestorationLab

Digitization, Digital Restoration and Presentation of old photographs

Уеб платформа: https://digireslab.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/people/Digital-Restoration-Lab/

 

Проект DigitalRestorationLab се осъществява по програма “Еразъм +”, Договор No 2022-1-BG01-KA220-VET-000088439, подпрограма „Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение“.

Digital Restoration Lab е проект, насочен към систематизиране, интегриране и разпространение на съвременни практики за реставрация, дигитализация, дигитална реставрация и експониране на антични фотографии. Най-ценният приоритет на проекта е включването на фотографски колекции в Европейския цифров информационен фонд.

Проектът има за цел да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени културните институции при запазването и дигитализирането на техните фотографски колекции. Той се стреми да повиши компетентността за дигитализацията и запазването на снимки, чрез предоставяне на обучителни ресурси на: архивисти и мениджъри в библиотеки, архиви, читалища, музеи и манастири, фотографи, учители/обучители в ЦПО в областа на фотографията, студенти. По този начин се гарантира дългосрочното оцеляване на тези важни културни и исторически артефакти.

Основната задача на проекта е създаване на достъпни ресурси и обучителни материали за дигитализация, дигитална реставрация на стари фотоснимки за любители и професионални фотографи, ръководители на малки фотоателиета, фотоархиви, студенти и преподаватели в областта на фотографията, библиотекари и архивисти от библиотеки, архиви, музеи, манастири, учители, ангажирани в областта на ученето през целия живот и др., които желаят да подкрепят по-малки институции в прилагането на нови техники за дигитализация и реставрация на редки снимки, които да достигнат до широката публика по атрактивен начин.

Предвидени резултати:

 • Създаване на филм за процеса на реставрация и консервация на цифрови снимки;
 • Разработване на ръководство за процеса на дигитализация/ Модули за обучение;
 • Създаване на отворена гъвкава система за обучение.чрез модулите за обучение;
 • Шест обучителни семинара;
 • Мултиплициращи събития и партньорски срещи;
 • Създаване на интерактивна изложба (3d картографиране, фотограметрия, LIDAR (Light Identification Detection and Ranging, VR и др.), като демонстрация на методи за експониране на цифрови изображения.

Партньори по проекта:

 • Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София (България);
 • Студентско общество за компютърно изкуство – София (България);
 • Държавно техническо училище – Рига (Латвия);
 • Университет Бартън – Бартън (Турция);
 • Окръжна библиотека „Джордж Баритиу“ – Брашов (Румъния);
 • Център за професионално обучение към Университет по библиотекознание и информационни технологии – София (България).
 • Асоцииран партньор е Регионална библиотека "Петко Р. Славейков"  Велико Търново (България)

Времетраене на проекта: 24 месеца (септември 2022септември 2024)

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib