MobiDig

head-mobidig

MobiDig (Мобилна дигитализация)

 Сайт на проекта: http://mobiledigit.eu fb_icon_325x325.png

Mobile Digitizing (MobiDig) има за цел да предостави достъпно и иновативно обучение за библиотекари, архивисти, мениджъри на малки организации и учители в сферата на библиотечната наука, за това как се създадат нискобюджетни съоръжения за дигитализиране и как се обработва и съхранява придобитата информация.

Една от главните цели на проекта е да систематизира, интегрира и разпространи съвременните практики, не само сред малките библиотеки, но също и сред институциите за професионално образование, като средство за обновление на методите за работа и обучителните материали за учители и ученици. Проектът MobiDig предоставя онлайн ресурси за ПОО (Професионално образование и обучение) за мобилна/ниско-бюджетна дигитализация.

Проекът предоставя достъп до допълнителни квалификации за професионално образование, което продължава цял живот(continuous VET или C-VET). В системата на управление на знанията, заедно с безплатния и леснодостъпен наръчник, са включени и дигитални образователни филми и ресурси за самообучение. Съдържанието е създадено за да подпомогне целевата група (библиотекари/архивисти/мениджъри на библиотеки/учители и обучители) при придобиването на допълнителни професионални умения с перспектива за учене за цял живот.

Проектът Mobile Digitizing се осъществява с подкрепата на програмата Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът представя само гледните точки на авторите и Комисията не е отговорна за информацията, която се съдържа в него.

 logosbeneficaireserasmusleft bg

G-Book

banners new

 For the project

G – Book!
Gender Identity : Child Readers and Library Collections

 

Полова идентичност:
Децата читатели и библиотечните колекции

Прочети още...

E-skills for E-inclusion

Logo GLBF 2016 - BG small               e skils for e-inclusion               EU-flag-Erasmus-logo-480x403

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

Прочети още...

Дигитална културна съкровищница "Север +"

 

Header-BG08

Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България

Сайт на проекта: http://bgseverplus.eu/

Прочети още...

 


Партньори:

 

            banner softlib