XX-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”


     На 17 ноември 2021 г. в Народна библиотека "Петко Р. Славейков" – Велико Търново се проведе Двадесетата национална научна конференция "Библиотеки – четене – комуникации" с международно участие. Юбилейното издание беше специално посветено на информационното осигуряване на лица със специални потребности. Конференцията обхваща теми в областта на библиотечни и информационни науки, книгознание, литературна история, печатни комуникации и медии.

     Участие взеха специалисти както от България, така и от партньорски организации от Русия, Полша и Сърбия. Приветствия към участниците отправиха доц. д-р Калина Иванова - директор на РБ "П. Р. Славейков", Снежана Данева-Иванова - зам. кмет на Община Велико Търново, проф. дн Ирена Петева - ректор на УниБИТ, проф. дн Стоян Денчев - УниБИТ, проф. дн Иванка Янкова - УниБИТ, проф. д-р Ценка Иванова - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Спаска Тарандова - Фондация "Глоба@лни библиотеки - България".

     Предвид продължаващата епидемиологична обстановка конференцията се проведе в хибриден вариант - беше осигурена възможност за желаещите да вземат присъствено участие (при наличие на зелен сертификат), съчетана с онлайн среда посредством платформата ZOOM. От работна сесия е осигурен видеозапис, а приветствията и отделните изказвания могат да се проследят в нарочен плейлист в профила на библиотеката в YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLYgs34JFfo8XZhxEudpVLf7ZkOjtEjQ2C

     Юбилейното издание на конференцията беше отбелязано и чрез специално подготвения библиографски указател „Библиотеки - четене - комуникации". Указателят обхваща библиографски описания за периода 2002–2020 г. Включените публикации са подредени хронологично в XXIV основни дяла, различни по обем, съдържание и тема и е свободно достъпен на адрес: https://libraryvt.com/images/conferences/2021_Bibliografski-ukazatel/Bibliografski-ukazatel_konferencii.pdf, а скоро ще бъде реализирано и негово печатно издание.

     Екипът на библиотеката благодари на своите партньори в лицето на Университета по библиотекознание и информационни технологии, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Община Велико Търново, както и на всички участници в работата на научния форум.

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib