TechLibrary logo colorПрез юни в онлайн среда се състоя втора международна среща между страните-участнички в проект Tech.Library, където се осъществи обмен на най-добри практики, така че да се даде възможност на всеки участник да научи и разбере как други библиотеки и държави използват ИКТ за участието на потребители с увредено зрение. Организатор на срещата беше Градската библиотека в Любляна, които представиха на останалите участници онлайн обиколка на библиотеката и демонстрираха най-добрите практики при работата си с хора с увредено зрение.
В проекта освен Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, участват и Градската библиотека в гр. Риека, Хърватия, Националната библиотека на Румъния в Букурещ, Библиотеката на Массалака, Латвия, Градската библиотека в Любляна, Словения. Координатор е Unione della Romagna Faentina – съюз между 6 съседни малки общини в югоизточния регион на Италия – Emilia-Romagna, с център град Фаенца, подкрепени от неправителствената организация АРГО – Фаенца, Италия.

Проектът TECH.LIBRARY е насочен към подобряване на услугите на публичните библиотеки за потребители с увредено зрение чрез ИКТ инструменти и обучения.
Цифровите технологии и онлайн инструментите са ключов двигател за насърчаване на подобрени библиотечни услуги за читатели с увредено зрение.
TECH.LIBRARY се фокусира върху 3 основни цели:
1) благоприятства обмена на най-добри практики между служителите на различни библиотеки относно услугите и ИКТ инструментите за включване на потребители с увредено зрение;
2) разширяване на цифровите компетенции на библиотечния персонал чрез персонализирани дейности за обучение по ИКТ инструменти;
3) създаване на мрежа от библиотеки за сътрудничество в отговор на нуждите на потребителите с увредено зрение.
Проектът TECH.LIBRARY е финансиран по Програма Еразъм+, подпрограма KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib