XX-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”


Конференцията е под патронажа на 
Кмета на Община Велико Търново инж. д-р Даниел Панов

Организатори:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 17 и 18 ноември 2021 г. в Народна библиотека "Петко Р. Славейков" – Велико Търново ще се проведе Двадесета национална научна конференция "Библиотеки – четене – комуникации" с международно участие, посветена на

информационното осигуряване на лица със специални потребности

Прочети още...

XX-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”


     На 17 ноември 2021 г. в Народна библиотека "Петко Р. Славейков" – Велико Търново се проведе Двадесетата национална научна конференция "Библиотеки – четене – комуникации" с международно участие. Юбилейното издание беше специално посветено на информационното осигуряване на лица със специални потребности. Конференцията обхваща теми в областта на библиотечни и информационни науки, книгознание, литературна история, печатни комуникации и медии.

     Участие взеха специалисти както от България, така и от партньорски организации от Русия, Полша и Сърбия. Приветствия към участниците отправиха доц. д-р Калина Иванова - директор на РБ "П. Р. Славейков", Снежана Данева-Иванова - зам. кмет на Община Велико Търново, проф. дн Ирена Петева - ректор на УниБИТ, проф. дн Стоян Денчев - УниБИТ, проф. дн Иванка Янкова - УниБИТ, проф. д-р Ценка Иванова - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Спаска Тарандова - Фондация "Глоба@лни библиотеки - България".

Прочети още...

Plakat-PanayotPanayotov-01

Plakat-Marin-Marinov

 


 

 


Партньори:

 

            banner softlib