Уважаеми читатели,
Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-103/22.02.2022 г. на Министъра на здравеопазването, при посещенията в Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" и нейните филиали се допускат лица без задължително предоставяне на зелен сертификат, при спазване на всички препоръчителни противоепидемични мерки за Вашата сигурност и безопасност!
Очакваме Ви!

TechLibrary logo color                             Erasmus Logo 1

Програма Еразъм +, KA204 – Стратегически партньорства за образование на възрастни

„TECH.LIBRARY – Подобряване на услугите на обществените библиотеки за потребители с увредено зрение чрез ИКТ инструменти и обучение“

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, България в партньорство с Unione della Romagna Faentina, Италия, Градската библиотека в Любляна, Словения (Mestna Knjiznica Ljubljana, Slovenia), Градската библиотека в Риека, Хърватия (Gradska Knjiznica Rijeka, Croatia), Библиотеката на Масалака, Латвия (Mazsalaca Municipality, Latvia), Национална библиотека на Румъния (National Library of Romania) и Неправителствената организация АРГО, Италия обявява изпълнението на проект „TECH.LIBRARY – Подобряване на услугите на обществените библиотеки за потребители с увредено зрение чрез ИКТ инструменти и обучение“. Консорциумът е получил безвъзмездна помощ по програма Еразъм +, KA204, Стратегически партньорства за образование на възрастни.

TECH.LIBRARY е двугодишен проект, координиран от Unione della Romagna Faentina, Италия (съюз между 6 съседни малки общини в югоизточния регион на Италия, с център град Фаенца), целящ разработването на цифрови технологии и онлайн инструменти като ключови двигатели за насърчаване на подобрени библиотечни услуги за читатели с увредено зрение.

Често се казва, че четенето е отворена врата към други светове, като по този начин дава възможност на читателя да участва във все по-разнообразни преживявания. С всяка прочетена книга става възможен един друг живот, като книгите са чудодейни инструменти за достъп до неограничено знание. Но може ли всеки от нас да използва тези „чудотворни инструменти“? Могат ли хората с увредено зрение да се насладят на тази отвореност към безброй възможни светове? Вярно е, че интеграцията на хората с увредено зрение и тяхното естествено участие във всички дейности на общността все още е доста трудно постижимо предвид бариерите в съвременното общество. Въпреки това, библиотеките могат да допринесат за промяната на тази реалност чрез дигитална трансформация.

Проектът ще включва 122 участници в дейности за обучение и обмен на най-добри практики, а 260 ще участват в мултиплициращи събития. Освен това значителен брой библиотеки ще бъдат ангажирани в работа в мрежа и споделяне на опит чрез уеб платформата TECH.LIBRARY, която също ще им предостави полезна информация, обучителни видеоклипове и материали, демонстрации и много повече съдържание за подобряване на дигиталните компетенции на техните служители.

Очакваното въздействие на проекта е да насърчи професионалното развитие на библиотечния персонал в ИКТ методологиите, като същевременно повиши техните ключови компетенции и насърчи много по-голямо приобщаване в библиотеките чрез подобряване на ключови услуги, предназначени за незрящи потребители и потребители със зрителни проблеми в цяла Европа.
За повече подробности относно проекта влезте в http://www.libraryvt.com/за-нас/проекти.html


 

PlakatКнига за Емилиян Станев по повод 115 години от рождението му

Новата книга на д-р Радка Пенчева „Емилиян Станев. Той и другите“ ще бъде представена на 28 февруари от 17:00 часа в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново. Тя е посветена на 115-годишнината от рождението на големия български писател и разкрива някои от знаковите му приятелства с други творци и литературни критици. Сред тях са Елин Пелин, Димитър Талев, Димитър Димов, Йордан Радичков, Елисавета Багряна, Блага Димитрова и др. Още на първите страница авторката споделя, че „Книгата не повтаря информацията от сборника „Спомени за Емилиян Станев“, издаден по повод 100 години от рождението на писателя. В новата книга са включени 11 статии за различни български писатели и литературни критици. По хронологичен обхват тя съдържа материали от различни периоди от живота на Ем. Станев. От ранната му статия „Чудомир като хуморист“ до последната за 100-годиншнината от рождението на Елин Пелин. Те влизат като приложение в края на книгата“. Авторката споделя и за една особеност на творческия процес при Емилиян Станев - необходимостта да разказва и чете какво работи пред своите приятели – известни писатели и критици. Така разкриването на тези приятелства дават и подробности около писането на отделните му творби. Книгата „Емилиян Станев. Той и другите“ е адресирана както към широката аудитория, така и към изследователите на творчеството на големия български писател.

 

За автора: Д-р Радка Пенчева е български литературовед, архивист, музеен деятел.
Завеждащ музей „Емилиян Станев“ във Велико Търново. Завършила е Държавния библиотекарски институт през 1980 г. и Българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1986 г. През 2008 г. защитава докторска дисертация към Литературния институт на БАН по българска литература. В музея работи от 1987 г., а от 1991 г. е негов завеждащ. Издала е над 10 отделни книги и е съставител на още десетина. Автор е на над 200 статии в литературната периодика, в научни сборници и др.

 


 

Plakat-01

 


 

 


Партньори:

 

            banner softlib