Финансови отчети

Финансови отчети на Регионална библиотека
"Петко Р. Славейков" - Велико Търново

 


2020 - I тримесечие

1. Баланс към 31.03.2020

2. Отчет за приходите и разходите към 31.03.2020

3. Касов отчет по бюджета към 31.03.2020

4. Касов отчет по проект Mobile Digitizing (програма Еразъм +)

 

2020 - II тримесечие

1. Баланс към 30.06.2020

2. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2020

3. Касов отчет по бюджета към 30.06.2020

4. Касов отчет по проект Mobile Digitizing (програма Еразъм +)

 

2020 - III тримесечие

1. Баланс към 30.09.2020

2. Отчет за приходите и разходите към 30.09.2020

3. Касов отчет по бюджета към 30.09.2020

4. Касов отчет по проект Mobile Digitizing (програма Еразъм +)

 

2020 - IV тримесечие

1. Баланс към 31.12.2020

2. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2020

3. Касов отчет по бюджета към 31.12.2020

4. Касов отчет по проект Mobile Digitizing (програма Еразъм +)

 


2021 - I тримесечие

1. Баланс към 31.03.2021

2. Отчет за приходите и разходите към 31.03.2021

3. Касов отчет по бюджета към 31.03.2021

 

2021 - II тримесечие

1. Баланс към 30.06.2021

2. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2021

3. Касов отчет по бюджета към 30.06.2021

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС

 


Партньори:

 

            banner softlib