Дарители през 2022 г.

 

БлагоДарим за дарителския жест на:

 

Федерация на културно-просветените дружества на каракачанките в България – № 01/04.01.2022 г.

„БАУХАУС“ ЕООД, представлявано от арх. Веселин Веселинов – № 02/05.01.2022 г.
Веселин Димитров Дойкин – № 03/07.01.2022 г.
Стефания Валодиева Арсова – № 04/07.01.2022 г.
сем. Димитрови – № 05/10.01.2022 г.
Николай Тодоров Божиков – № 06/10.01.2022 г.
Регионална библиотека „Светослав Минков“, гр. Перник – № 07/12.01.2022 г.
Светлана Любомирска – № 08/21.01.2022 г.
Марина Златева Гочева – № 09/01.02.2022 г.
Габриела Данчева Хютинска – № 10/02.02.2022 г.
проф. д-р Банко Петков Банков – № 11/03.02.2022 г.
проф. д-р Сава Димитров – № 12/10.02.2022 г.
д-р Чавдар Ангелов – № 13/22.02.2022 г.
Стела Димитрова Стефанова – № 14/25.02.2022 г.
Център за книгата на Нов български университет и Институт за изследване на близкото минало към Департамент „История“– № 15/01.03.2022 г.
адв. Иван Христов Денев – № 16/14.03.2022 г.
Пламен Богданов Томов – № 17/21.03.2022 г.
Анка Кирилова Неделчева – № 18/21.03.2022 г.
Светлана Любомирска – № 19/05.04.2022 г.
Издателска къща „Хермес“, представлявана от г-н Стойо Вартоломеев – № 20/13.04.2022 г.
Катедра „Стопанско управление“ при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“– № 21/04.05.2022 г.
проф. днф д-р Стефан Пенов – № 22/05.05.2022 г.
Мария Йорданова-Лозева – № 23/09.05.2022 г.
Рада Капралова – № 24/09.05.2022 г.
Станчо Колев Александров – № 25/13.05.2022 г.
Здравка Монева Димитрова – № 26/17.05.2022 г.
Калина Цветомирова Кирилова – № 27/17.05.2022 г.
Миглена Христова Петрова – № 28/17.05.2022 г.
проф. д.ф.н. Сава Сивриев – № 29/18.05.2022 г.
Обучителен и ресурсен център „Карин дом“ – № 30/18.05.2022 г.
Сдружение за градски читални – № 31/25.05.2022 г.
Константин Трифонов Трифонов – № 32/27.05.2022 г.
Станчо Георгиев Тодоров – № 33/08.06.2022 г.
Иван Петков Барев – № 34/13.06.2022 г.
проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев – № 35/21.06.2022 г.
Орфей Николаев Петков – № 36/27.06.2022 г.
Найден Найденов – № 37/28.06.2022 г.
Тодор Димитров Маринов – № 38/04.07.2022 г.
Милен Ангелов – № 39/01.09.2022 г.
проф. Стефан Пенов – № 40/12.09.2022 г.
Волина Илиева Неделчева – № 41/12.09.2022 г.
Атанас Димитров – АтаДим – № 42/13.09.2022 г.
Христо Стоев Костов – № 43/14.09.2022 г.
Димо Дешев – № 44/19.09.2022 г.
Камелия Йорданова Мидова – № 45/20.09.2022 г.
Виктор и Даяна Димитрови – № 46/21.09.2022 г.
Петя Николова – № 47/26.09.2022 г.
Маргарита Николова – № 48/27.09.2022 г.
Михаела Руменова Рачева – № 49/04.10.2022 г.
Стелияна Маринова Дулкова – № 50/10.10.2022 г.
Камелия и Светослав Стефанови – № 51/10.10.2022 г.
Димитрина Георгиева Бояджиева – № 52/10.10.2022 г.
доц. д-р Сийка Йорданова Касабова – № 53/18.10.2022 г.
Милена Илиева Буржева – № 54/26.10.2022 г.
Веселка Йорданова Недкова – № 55/26.10.2022 г.
Моника Мариянова Енчева – № 56/31.10.2022 г.
д-р Мирослав Тодоров Овчаров – № 57/03.11.2022 г.
Иванка Стаменова Павлова – № 58/07.11.2022 г.
Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив – № 59/11.11.2022 г.
Петър А. Вангелов – № 60/15.11.2022 г.
д-р Стела Валериева Георгиева – № 61/18.11.2022 г.
Маргарита Дим. Маринова-Василева – № 62/05.12.2022 г.
Петя Илиева, Детска ясла „Пролет“– № 63/05.12.2022 г.
Симеон Николов – № 64/12.12.2022 г.

 

 


Партньори:

 

            banner softlib