Онлайн електронни каталози на РНБ "П. Р. Славейков"

   От началото на 2010 г. Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново предоставя на своите читатели и на библиотечната колегия от цялата страна възможността да използват изградените каталози на книгите, периодичните издания и краеведската картотека посредством интернет от всяка точка на света.

   Тук ще намерите:

 • Книги и нетрадиционни носители на информация (CD, DVD, ноти, карти, графика и др.), постъпили в библиотеката от 1994 г. до днес. Каталогът е в непрекъснат процес на актуализиране и със записи на библиотечни документи от периода 1878 - 1993 г.;
 • Пълен каталог на всички получени и съхранявани в библиотеката периодични издания от 1860 г. до наши дни;
 • Аналитичи описания на статии от местния и централния периодичен печат, книги, части от книги и периодични сборници, обхващащи всички области на обществено-икономическия, политически и духовен живот във Велико Търново и Великотърновския край, материали за живота и дейността на видни личности, родени в края или с принос за развитието му.

   Библиографските описания са от 1994 г. до настоящия момент, като текущо се обновяват и допълват със записи от краеведската картотека, изграждана десетилетия преди навлизането на автоматизацията в библиотечната работа.

Влез в каталога

 

Дигитална културна съкровищница "Север +"

Logo-EEA-grants   През 2015 г. Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново заедно с още десет партньора - големи обществени библиотеки с богати фондове, както и специализирани организации, работещи в областта на културата и междукултурната интеграция стартираха изпълнението на проект "Дигитална културна съкровищница "Север +": документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България".

   Чрез Дигиталния център на библиотеката, реализиран благодарение на проекта, се извършва прецизна дигитална конверсия на специализираните фондове на участващите партньорски организации. Посредством софтуер, разработка на фирма "Прима-софт" ООД създаденият масив от електронни документи вече е на разположение на потребителите.

   Основни акценти:

 • Уникални периодични издания с краеведски характер, XIX - началото на XX век;
 • Редки и ценни издания, ръкописи, които за пръв път получават публичен достъп;
 • Ценни и непубликувани преди колекции от произведения на видни художници.

Влез в каталога

 

Своден електронен каталог "Старопечатни, редки и ценни издания"

   През м. ноември 2006 г. четири големи, обществени библиотеки стартираха проекта “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни методи”, финансиран от Министерство на образованието и науката по Програма “Проучване на националните културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение”

За реализирането на проекта бе създаден консорциум между:

 • Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново
 • Регионална народна библиотека “Иван Вазов” - Пловдив
 • Регионална библиотека “Емануил Попдимитров” - Кюстендил
 • Регионална библиотека “Петър Стъпов” - Търговище
 • Фирма СофтЛиб ООД - София

Влез в каталога

 

РЕГИНА ПИ - Обединен каталог на периодични издания до 1944 г.

     Регионална библиотека "П. Р. Славейков" от 2009 г. в партньорство с регионалните библиотеки в Пловдив и Бургас и Столична библиотека участва в проект "Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г.", наречен накратко РЕГИНА - ПИ и финансиран от Фонд "Научни изследвания". В рамките на проекта са обхванати български периодични издания с регионална и национална значимост от фондовете на библиотеките - партньори, като е изграден общ каталог на адрес: http://reginapi.ilib.libsofia.bg.

     Електронните копия от колекцията на РБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново са налични и в Дигитална културна съкровищница Север + - нов ресурс, създаден и поддържан от библиотеката, който наследява и обединява всички предишни дейности по дигитална конверсия на различни колекции книжовно културно-историческо наследство. Явявайки се тяхно продължение, той осигурява безсрочно тяхната устойчивост, доразвива и непрекъснато допълва вече създадените колекции. Достъпен е на следния адрес: http://sever.libraryvt.com.

Влез в каталога

Издания на библиотеката:

 • images/Our_editions/Ivan-Bochev-Draganovo-v-shtrihi.jpg
 • images/Our_editions/Jivko_Paskalev_biobibliografiq.jpg
 • images/Our_editions/Kamacheta_ot_rekata.jpg
 • images/Our_editions/Mosko_Moskov_Iubileen_sbornik.jpg
 • images/Our_editions/Obrazi_na_svetci.jpg
 • images/Our_editions/Prikazki-Tales.jpg
 • images/Our_editions/Rebro_ot_maj_pero_ot_angel.jpg
 • images/Our_editions/Rusi-Rusev-Album.jpg
 • images/Our_editions/Ruzha_Velcheva-Van_ot_raia.jpg
 • images/Our_editions/Sasho Filev - Risuvani slova.jpg
 • images/Our_editions/Trapezica-1902.jpg
 • images/Our_editions/Vazrojdenecat_Nikola_Zlatev.jpg
 • images/Our_editions/Yantra_sedmichnik_za_kultura_i_prosveta_bibliografiq.jpg
 • images/Our_editions/anton_trufev.jpg
 • images/Our_editions/kultura_i_pamet.jpg
 • images/Our_editions/vagleni.jpg
 • images/Our_editions/ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΟΥΜΠΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΚΑΙ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-cover.jpg

     

instagram-g34b93e59d 1280          512px-Goodreads logo - SuperTinyIcons.svg

Работен календар

 


Партньори:

 

            banner softlib