Шестнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 190 години от рождението на видния български поет, публицист и политик Петко Рачев Славейков и 25 години от създаването на катедра „Библиотекознание и библиография“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Велико Търново, 16-17 ноември 2017 г.

Съставители:
проф. дфн Иванка Янкова
доц. д-р Александър Ковачев
д-р Иван Александров
доц. д-р Калина Иванова

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2018

ISSN: 1313-8138     Сборникът в PDF

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib