Тринадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 125-годишнината от създаването на първата публична библиотека във Велико Търново.

Велико Търново, 13-14 ноември 2014 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
д-р Калина Иванова

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2015

ISSN: 1313-8138     Сборникът в PDF

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib