Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации"

Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Двадесет и първа национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", на тема "Интерпретиране на историческата тема в литературата през 21 век" и посветена на 100-годишнината от учредяването на Великотърновската библиотека за народна.

Велико Търново, 17–18 ноември 2022 г.

Съставители:
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2023

ISSN: 2683-0981 (online)

 

Прочети още...

Двадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на информационното осигуряване на лица със специални потребности

Велико Търново, 17 ноември 2021 г.

Съставители:
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2022

ISSN: 2683-0981 (online)

 

Сборникът в PDF

 

Видеоматериали: приветствия и изказвания на участниците в конференцията

Списък с докладите от конференцията:
(заглавията са препратки за преглеждане/изтегляне на публикацията в PDF формат)

Прочети още...

Библиографски указател Библиотеки - четене - комуникации, по повод провеждането на двадесетото издание на националната научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“. Указателят обхваща библиографски описания за периода 2002–2020 г. Включените публикации са подредени хронологично в XXIV основни дяла, различни по обем, съдържание и тема.

Съставители:

Калина Иванова
Анастасия Радева
Илиана Тодорова
Диляна Георгиева
Ваня Йорданова

Народна библиотека П. Р. Славейков - Велико Търново, 2021

ISBN: 978-619-7173-40-6 (online)             Указателят в PDF

 


Партньори:

 

            banner softlib