Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации"

Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 130-годишнината от учредяването на първата обществена библиотека в град Велико Търново и на темата за прилагането на библиотечното законодателство, авторското право и сродните му права в работата на библиотеките и на 70-годишнината от рождението на проф. д-р Елена Георгиева, една от основателите на катедра „Библиотекознание“ и неин дългогодишен преподавател.

Велико Търново, 14-15 ноември 2019 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2020

ISSN: 1313-8138 (print); ISSN: 2683-0981 (online)     Сборникът в PDF

Седемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 190 години от рождението на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст.

Велико Търново, 15-16 ноември 2018 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
д-р Иван Александров
доц. д-р Калина Иванова

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2019

ISSN: 1313-8138     Сборникът в PDF

Шестнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 190 години от рождението на видния български поет, публицист и политик Петко Рачев Славейков и 25 години от създаването на катедра „Библиотекознание и библиография“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Велико Търново, 16-17 ноември 2017 г.

Съставители:
проф. дфн Иванка Янкова
доц. д-р Александър Ковачев
д-р Иван Александров
доц. д-р Калина Иванова

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2018

ISSN: 1313-8138     Сборникът в PDF

 


Партньори:

 

            banner softlib
   Investbank logo