Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации"

Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Двадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на информационното осигуряване на лица със специални потребности

Велико Търново, 17 ноември 2021 г.

Съставители:
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2022

ISSN: 2683-0981 (online)

 

Сборникът в PDF

 

Видеоматериали: приветствия и изказвания на участниците в конференцията

Списък с докладите от конференцията:
(заглавията са препратки за преглеждане/изтегляне на публикацията в PDF формат)

Прочети още...

Библиографски указател Библиотеки - четене - комуникации, по повод провеждането на двадесетото издание на националната научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“. Указателят обхваща библиографски описания за периода 2002–2020 г. Включените публикации са подредени хронологично в XXIV основни дяла, различни по обем, съдържание и тема.

Съставители:

Калина Иванова
Анастасия Радева
Илиана Тодорова
Диляна Георгиева
Ваня Йорданова

Народна библиотека П. Р. Славейков - Велико Търново, 2021

ISBN: 978-619-7173-40-6 (online)             Указателят в PDF

Деветнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи за опазване и достъп на културно-историческото наследство. Отбелязва и 75-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова, една от основателите на катедра „Библиотекознание, библиография и научна информация“ и неин дългогодишен преподавател.

Велико Търново, 17-18 ноември 2020 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2021

ISSN: 2683-0981 (online)

Сборникът в PDF

Видеоматериали: приветствия и изказвания на участниците в конференцията

Списък с докладите от конференцията:
(заглавията са препратки за преглеждане/изтегляне на публикацията в PDF формат)

Прочети още...

 


Партньори:

 

            banner softlib