DigiPrior

DigiPrior logo 2-bez fon   Eu-logo-NEW 

ПроектDigiPrior

Приоритети в дигитализацията на книги, документи, снимки и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали

Уеб платформа: https://digiprior.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/DigiPrior

 

Прочети още...

Tech.Library

TechLibrary logo color      Erasmus Logo 1

Проект Tech.Library

Подобряване на услугите на публичните библиотеки за потребители с увредено зрение чрез ИКТ инструменти и обучение

Уеб-платформа: https://www.tech-library.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/ErasmusTechLibrary

Видеоматериали: https://www.youtube.com/@techlibrary5509

 

Изтегли всички езикови версии на практическия наръчник на проекта

Click to view all language versions/ Кликни, за да видиш всички езикови версии

 

Мултиплициращ семинар/Multiplier event

Click to view the article / Кликни, за да видиш статията

Прочети още...

Biblio

 

logo Erasmus+ERASMUS+ Проект "BIBLIO"


logo project BIBLIO

Европейска програма: Erasmus + К2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSAПроектът „BIBLIO: Boosting digital skills and competences for librarians in Europe“ е насочен към придобиването на професионална квалификация и на цифрови умения на библиотечните специалисти, чрез създаване на система за оценка на знанията и уменията, възмомжностите за обучение, както и валидирането и признаването на придобити такива.

Проект BIBLIO обединява 10 партньори от пет държави, като в партньорската мрежа участват секторни организации - национални и международни библиотечни мрежи и организации; VET доставчици /ЦПО/, университет и две европейски мрежи в областта на цифровите умения и библиотечните специалисти.

Координатор: Алтео Валентини

Координатор от страна на УниБИТ: проф. дфн Иванка Янкова

Партньори:

  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – BARI, ITALY
  • ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE – ROME, ITALY
  • EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL- FOLIGNO, ITALY
  • CENTER FOR VOCATIONAL TRAINING TO UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES – SOFIA, BULGARIA
  • GLOBAL LIBRARIES BULGARIA FOUNDATION – SOFIA, BULGARIA
  • SIA DMG – RIGA, LATVIA
  • KULTURAS INFORMACIJAS SISTEMU CENTRS – RIGA, LATVIA
  • HELLENIC OPEN UNIVERSITY – PATRAS, GREECE
  • ALL DIGITAL AISBL – BRUXELLES, BELGIUM
  • Public libraries 2030 - BRUXELLES, BELGIUM

За повече информация следете уебсайта на проекта https://www.biblio-project.eu/

И страницата в социалните мрежи: https://www.facebook.com/DigitalBiblio

Времетраене на проекта: 36 месеца.

 

G-Book 2

G-Book Logo RGB

G-BOOK 2
European teens as readers and creators in gender-positive narratives

Европейските тийнейджъри като читатели и творци в полово-позитивни разкази

БЮЛЕТИН 1

БЮЛЕТИН 2: ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ

БЮЛЕТИН 3: ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ

БЮЛЕТИН 4 : ПУБЛИКУВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ РАЗКАЗИ

Прочети още...

MobiDig

head-mobidig

MobiDig (Мобилна дигитализация)

 Сайт на проекта: http://mobiledigit.eu fb_icon_325x325.png

Mobile Digitizing (MobiDig) има за цел да предостави достъпно и иновативно обучение за библиотекари, архивисти, мениджъри на малки организации и учители в сферата на библиотечната наука, за това как се създадат нискобюджетни съоръжения за дигитализиране и как се обработва и съхранява придобитата информация.

Една от главните цели на проекта е да систематизира, интегрира и разпространи съвременните практики, не само сред малките библиотеки, но също и сред институциите за професионално образование, като средство за обновление на методите за работа и обучителните материали за учители и ученици. Проектът MobiDig предоставя онлайн ресурси за ПОО (Професионално образование и обучение) за мобилна/ниско-бюджетна дигитализация.

Проекът предоставя достъп до допълнителни квалификации за професионално образование, което продължава цял живот(continuous VET или C-VET). В системата на управление на знанията, заедно с безплатния и леснодостъпен наръчник, са включени и дигитални образователни филми и ресурси за самообучение. Съдържанието е създадено за да подпомогне целевата група (библиотекари/архивисти/мениджъри на библиотеки/учители и обучители) при придобиването на допълнителни професионални умения с перспектива за учене за цял живот.

Проектът Mobile Digitizing се осъществява с подкрепата на програмата Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът представя само гледните точки на авторите и Комисията не е отговорна за информацията, която се съдържа в него.

 logosbeneficaireserasmusleft bg

 


Партньори:

 

            banner softlib