Национална среща на методистите

в обществените библиотеки в България

26 - 27 март 2018 г., гр. Велико Търново

 

ПРОГРАМА

26 /понеделник/ март 2018 г.
(читалня на РБ „П. Р. Славейков , ул. Ив. Ботева 2)

13:00 – 13:30 ч. Регистрация на участници

13:30 Откриване на работната среща

13:40   Насоки на Министерство на културата за експертно-консултантската дейност на Регионалните библиотеки в страната.

Луизина Савкова – главен експерт от Министерство на културата

13:50 Проблеми и тенденции при междубиблиотечното заемане. Опит за преодоляването им.

Петър Петров – Национална бибилиотека „Св. св. Кирил и Методий“

 

14:10 Представяне на Интегрирана система „Прима“

Венета Даскалова – СофтЛиб-София

 

14:50 Представяне на новата книга за Нестор Марков – възрожденец, просветен деец и общественик и откриване на документална изложба за живота и дейността му

проф. дфн Мария Младенова,

Мария Ловджиева - куратор

15:15 – Кафе - пауза

15:30 Представяне опита на финландските библиотеки при прилагане на експертно-консултантска дейност

Ритва Ниберг – мениджър развитие на библиотеката –

Градска библиотека на Вантаа, Финландия

 

16:00 Малките библиотеките във Финландия и промените, които настъпват в тях

Маргарита Видиновска – директор на библиотека – Head to the Länsimäki library

 

16:30 Представяне на действащи проекти на РБ „П. Р. Славейков“

17:00 Дискусия

17:30 Организирано посещение на мултимедиен център „Величието на Търновград“

19:30 Вечеря

27 /вторник/ март 2018 г.
(читалня наРБ „П. Р. Славейков , ул. Ив. Ботева 2)

9:30 – 9:45 Народна библиотека „Иван Вазов“ в БИС и стандартизацията на дейността на библиотеките.

Стефка Илиева, Ангелина Ставрева,

отдел „Методичен“ на Народна библиотека „Иван Вазов“-Пловдив

9:45 – 10:15 Управление на библиотеката. Статистика. Класации. Инвентаризация

Венета Даскалова - СофтЛиб-София

10:15 – 10:40 Представяне на откъс от „Духът на поета“ по Стефан Цанев, спектакъл на ДМТ „К. Кисимов“ – по повод международния ден на театъра

10:40 – 11:00 Добри практики на сътрудничество между библиотеките и фондация „Глобални библиотеки–България“

Спаска Тарандова - изп. Директор на Фондация „Глобални библиотеки-България“

 

11:00 – 11:30 Кафе-пауза

11:30 – 12:00 Дискусия

12:00 Закриване на работната среща

 

Заседание на секцията на директорите на Регионалните библиотеки към ББИА, относно предстоящата Национална библиотечна седмица, 2018

Димитър Минев- директор на Народна библиотека „Иван Вазов“-Пловдив

 

 

По време на работната среща можете да посетите следните културни прояви:

Изложба 70 години Великотърновски художници 1948-2018

Място: Изложбени зали „Рафаел Михайлов“

Изложба „От камъка до барута“, сбирка „Ватеви“

Място: Хан „Хаджи Николи“, ул. „Георги С.Раковски“, 19

 Изтегли програма

Сподели

Културен календар

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА

РНБ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

януари, 2019 г.

www.libraryvt.com ;prs@libraryvt.com

 

 

 

7 януари /понеделник/ 

Празничен богослов по повод Ивановден и обявяване на началото на културния календар на библиотеката за 2019 г.

Място на провеждане: Централна сграда на библиотеката /ул. Иванка Ботева 2/ 

 


Партньори:

 

                  banner softlib   Logoslogan-BG   Investbank logo   logo-jooble