Финансови отчети

Финансови отчети на Регионална библиотека
"Петко Р. Славейков" - Велико Търново

 


2020 - I тримесечие

1. Баланс към 31.03.2020

2. Отчет за приходите и разходите към 31.03.2020

3. Касов отчет по бюджета към 31.03.2020

4. Касов отчет по проект Mobile Digitizing (програма Еразъм +)

 

2020 - II тримесечие

1. Баланс към 30.06.2020

2. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2020

3. Касов отчет по бюджета към 30.06.2020

4. Касов отчет по проект Mobile Digitizing (програма Еразъм +)

 

2020 - III тримесечие

1. Баланс към 30.09.2020

2. Отчет за приходите и разходите към 30.09.2020

3. Касов отчет по бюджета към 30.09.2020

4. Касов отчет по проект Mobile Digitizing (програма Еразъм +)

 

2020 - IV тримесечие

1. Баланс към 31.12.2020

2. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2020

3. Касов отчет по бюджета към 31.12.2020

4. Касов отчет по проект Mobile Digitizing (програма Еразъм +)

 


2021 - I тримесечие

1. Баланс към 31.03.2021

2. Отчет за приходите и разходите към 31.03.2021

3. Касов отчет по бюджета към 31.03.2021

 

2021 - II тримесечие

1. Баланс към 30.06.2021

2. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2021

3. Касов отчет по бюджета към 30.06.2021

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС към 30.06.2021

 

2021 - III тримесечие

1. Баланс към 30.09.2021

2. Отчет за приходите и разходите към 30.09.2021

3. Касов отчет по бюджета към 30.09.2021

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС към 30.09.2021

 

 

2021 - IV тримесечие

 

1. Баланс към 31.12.2021 г.

2. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2021 г.

3. Касов отчет по бюджета към 31.12.2021 г.

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС към 31.12.2021 г.


 

 

2022 - I тримесечие

 

1. Баланс към 31.03.2022 г.

2. Отчет за приходите и разходите към 31.03.2022 г. 

3. Касов отчет по бюджета към 31.03.2022 г.

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС към 31.03.2022 г..

 

 

2022 - II тримесечие

 

1. Баланс към 30.06.2022 г.

2. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2022 г.

3. Касов отчет по бюджета към 30.06.2022 г.

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС към 30.06.2022 г.

 

 

2022 - III тримесечие

 

1. Баланс към 30.09.2022 г.

2. Отчет за приходите и разходите към 30.09.2022 г.

3. Касов отчет по бюджета към 30.09.2022 г.

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС към 30.09.2022 г.

 

 

2022 - IV тримесечие

 

 

1. Баланс към 31.12.2022 г. 

2. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2022 г. 

3. Касов отчет по бюджета към 31.12.2022 г. 

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС към 31.12.2022 г.

 


 

 

2023 - I тримесечие

 

 

 

 

1. Баланс към 31.03.2023 г. 

2. Отчет за приходите и разходите към 31.03.2023 г.  

3. Касов отчет по бюджета към 31.03.2023 г. 

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС към 31.03.2023 г.

 

 

 

2023 - II тримесечие

 

 

 

1. Баланс към 30.06.2023 г.

2. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2023 г.

3. Касов отчет по бюджета към 30.06.2023 г.

4. Касов отчет за средствата от ЕС - ДЕС към 30.06.2023 г.

 

 

 


Партньори:

 

            banner softlib