Дарители през 2020 г.

 

Антони Иванов
Бистра Стамболова
Борислав Ганчев
„Вали“
Виржиния, Антонела и Стефка Алашки
Владимир Игнатов
Владислав Каинов
Габриела Кирилова
Гергана Петкова
Гергана Христова
Десислава Витова
Дилян Бенев
Димитрина Стоянова
Димитър Върбанов
Добрина Симова
д-р Емилия Гошева
Иван Тодоров
Иван Хаджийски
Илия Тихов
Калина Борисова
Красимира Маркова
Кристина Николова
Лора Костова
проф. Лъчезар Георгиев
доц. д-р Мариета Конова
Марина Димитрова
Мария Кянкова
Милен Калчев
Мирослав Овчаров
Момчил Владовски
Никола Илчев
Николай Павловски
Нина Димитрова
Петранка Новосад
Пламен Георгиев
Пламен Червенков
Радина Христова
Румен Йосифов
Румяна Ставрева
Спас Мавров
Стефан Коев
Стоян Бойчев
Таня Борисова
Тодор Минчев
Тони Дунева
Христо Баровски
Цанко Тодоров
Янка Петрова

 


Партньори:

 

            banner softlib