Финансиращи организации

Национален фонд "Култура" - http://www.ncf.bg

Подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина

Агенция за хората с уврежданияhttp://ahu.mlsp.government.bg

Предоставя възможности за осигуряване на достъпна среда за лица с двигателни или зрителни затруднения.

Фондация "Глобални библиотеки - България" - http://www.glbulgaria.bg

Подпомага проекти за развитие на обществените библиотеки чрез нови услуги, културни инициативи и внедряване на добри практики, отговарящи на актуалните потребности на местните общности.

Текущи конкурси и инициативи

 

 

Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) - http://www.flgr.bg

Фондацията е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.

Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации на местно и регионално ниво, да действа като посредник и да изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.

Новинарски бюлетин (с възможност за абонамент): http://www.flgr.bg/bg/cms/Електронен+седмичник/o/o/392/o/o/1

Сподели

 


Партньори:

 

                  banner softlib   Logoslogan-BG   Investbank logo   logo-jooble