Онлайн електронни каталози на РНБ "П. Р. Славейков"

   От началото на 2010 г. Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново предоставя на своите читатели и на библиотечната колегия от цялата страна възможността да използват изградените каталози на книгите, периодичните издания и краеведската картотека посредством интернет от всяка точка на света.

   Тук ще намерите:

 • Книги и нетрадиционни носители на информация (CD, DVD, ноти, карти, графика и др.), постъпили в библиотеката от 1994 г. до днес. Каталогът е в непрекъснат процес на актуализиране и със записи на библиотечни документи от периода 1878 - 1993 г.;
 • Пълен каталог на всички получени и съхранявани в библиотеката периодични издания от 1860 г. до наши дни;
 • Аналитичи описания на статии от местния и централния периодичен печат, книги, части от книги и периодични сборници, обхващащи всички области на обществено-икономическия, политически и духовен живот във Велико Търново и Великотърновския край, материали за живота и дейността на видни личности, родени в края или с принос за развитието му.

   Библиографските описания са от 1994 г. до настоящия момент, като текущо се обновяват и допълват със записи от краеведската картотека, изграждана десетилетия преди навлизането на автоматизацията в библиотечната работа.

Влез в каталога

 

Дигитална културна съкровищница "Север +"

Logo-EEA-grants   През 2015 г. Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново заедно с още десет партньора - големи обществени библиотеки с богати фондове, както и специализирани организации, работещи в областта на културата и междукултурната интеграция стартираха изпълнението на проект "Дигитална културна съкровищница "Север +": документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България".

   Чрез Дигиталния център на библиотеката, реализиран благодарение на проекта, се извършва прецизна дигитална конверсия на специализираните фондове на участващите партньорски организации. Посредством софтуер, разработка на фирма "Прима-софт" ООД създаденият масив от електронни документи вече е на разположение на потребителите.

   Основни акценти:

 • Уникални периодични издания с краеведски характер, XIX - началото на XX век;
 • Редки и ценни издания, ръкописи, които за пръв път получават публичен достъп;
 • Ценни и непубликувани преди колекции от произведения на видни художници.

Влез в каталога

 

Своден електронен каталог "Старопечатни, редки и ценни издания"

   През м. ноември 2006 г. четири големи, обществени библиотеки стартираха проекта “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни методи”, финансиран от Министерство на образованието и науката по Програма “Проучване на националните културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение”

За реализирането на проекта бе създаден консорциум между:

 • Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново
 • Регионална народна библиотека “Иван Вазов” - Пловдив
 • Регионална библиотека “Емануил Попдимитров” - Кюстендил
 • Регионална библиотека “Петър Стъпов” - Търговище
 • Фирма СофтЛиб ООД - София

Влез в каталога

 

РЕГИНА ПИ - Обединен каталог на периодични издания до 1944 г.

   Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г. Осигурява онлайн достъп до текстовете на над 70 периодични издания.
Стартира като проект финансиран от Фонд научни изследвания - Министерство на образованието и науката. Участници: Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново.

Влез в каталога

 

РЕГИНА - Обединен електронен каталог на регионалните библиотеки

   Каталогът е създаден през 2006 г. и включва в себе си информационни масиви от Регионална народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив, Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново, Столична библиотека и Регионална библиотека "П. К. Яворов" - Бургас. Изграден е и се поддържа от фирма Софтлиб ООД.

Влез в каталога

 

Своден каталог НАБИС

   Своден каталог НАБИС е националният каталог на академичните библиотеки в България. Той дава възможност на всички потребители:

 • Едновременно и от едно място да търсят в интегрираните каталози, дигиталните колекции, платените бази данни и списания на библиотеките, учредили Фондация НАБИС и на нейните асоциирани членове.
 • Да имат свободен достъп до библиографските данни на 1 714 298 книги, периодични издания, карти, графики, дигитални копия, включени в Своден каталог НАБИС.
 • С едно търсене да научават в кои от библиотеките се намира интересуващата ги книга.
 • Да имат свободен достъп до дигиталните копия на българската възрожденска книжнина от фондовете на библиотеките на БАН и на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“.
 • Да имат свободен достъп до дигиталните копия на редките и ценни библиотечни документи (книги, карти, графики и др.) от фондове на библиотеките, учредили Фондация НАБИС, които досега не влизаха в електронните им каталози.

   Всяка институция, предоставила дигитално съдържание по проект НАБИС, носи отговорност за спазване на авторските права във връзка с публикуването на това съдържание в Своден каталог НАБИС.

Влез в каталога

Издания на библиотеката:

 • images/Our_editions/Ivan-Bochev-Draganovo-v-shtrihi.jpg
 • images/Our_editions/Jivko_Paskalev_biobibliografiq.jpg
 • images/Our_editions/Kamacheta_ot_rekata.jpg
 • images/Our_editions/Mosko_Moskov_Iubileen_sbornik.jpg
 • images/Our_editions/Obrazi_na_svetci.jpg
 • images/Our_editions/Prikazki-Tales.jpg
 • images/Our_editions/Rebro_ot_maj_pero_ot_angel.jpg
 • images/Our_editions/Rusi-Rusev-Album.jpg
 • images/Our_editions/Ruzha_Velcheva-Van_ot_raia.jpg
 • images/Our_editions/Sasho Filev - Risuvani slova.jpg
 • images/Our_editions/Trapezica-1902.jpg
 • images/Our_editions/Vazrojdenecat_Nikola_Zlatev.jpg
 • images/Our_editions/Yantra_sedmichnik_za_kultura_i_prosveta_bibliografiq.jpg
 • images/Our_editions/anton_trufev.jpg
 • images/Our_editions/kultura_i_pamet.jpg
 • images/Our_editions/vagleni.jpg
 • images/Our_editions/ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΟΥΜΠΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΚΑΙ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-cover.jpg

Работен календар

 


Партньори:

 

                  banner softlib   Logoslogan-BG   Investbank logo   logo-jooble